Europaudvalget 2018-19 (2. samling)
S 51
Offentligt
2063764_0001.png
Spørgsmål nr. S 51
§ 20-spørgsmål til skriftlig besvarelse
Til:
Dato:
Stillet af:
15. juli 2019
Morten Messerschmidt (DF)
Hvorfor benytter udenrigsministeren sig ikke af den tilspidsede situation
vedrørende Tyrkiet i det østlige Middelhavsområde til at rejse en debat om
opsigelse af den associeringsaftale, landet har med EU?
(Spm. nr. S 51).
Begrundelse
Tyrkiets fremfærd over for Cypern skal have hårde konsekvenser.
Spørgeren er derfor forundret over, at det ikke er regeringens holdning, at
Tyrkiet ikke længere kan være kandidatland, og at associeringsaftalen, som
i øvrigt volder store vanskeligheder for Danmark, opsiges, jf. det
supplerende samlenotats pkt. 5 om situationen i det østlige
Middelhavsområde.
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på
Morten.Messerschmidt@ft.dk og til Lovsekretariatet på lov@ft.dk.
På Folketingets formands vegne
Lovsekretariatet
Side 1 | 1