Det Udenrigspolitiske Nævn 2018-19 (2. samling)
S 56
Offentligt
2064184_0001.png
Spørgsmål nr. S 56
§ 20-spørgsmål til skriftlig besvarelse
Til:
Dato:
Stillet af:
Udenrigsministeren
22. juli 2019
Morten Messerschmidt (DF)
Vil udenrigsministeren som opfølgning på svaret på spørgsmål nr. S 49
oplyse, om det skal forstås sådan, at Danmark her vil kunne gå enegang,
samt om regeringen overvejer, at samarbejdet også kan omfatte
tredjelande
ikke kun EU-lande?
(Spm. nr. S 56).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på
Morten.Messerschmidt@ft.dk og til Lovsekretariatet på lov@ft.dk.
På Folketingets formands vegne
Lovsekretariatet
Side 1 | 1