Europaudvalget 2018-19 (2. samling)
S 103
Offentligt
2068024_0001.png
22. august 2019
J.nr. 2018 - 3570
Til Folketingets Lovsekretariat
Hermed sendes svar på spørgsmål S 103 af 16. august 2019, indleveret af Martin Geertsen
(Venstre).
Morten Bødskov
/ Mette Kildegaard Graversen
S 103 - 2018-19 (2. samling) - Endeligt svar på S 103: Er ministeren enig med Radikale Venstre i, at der skal indføres en skat på flyrejser, jf. artiklen »Radikale Venstre vil have en ny flyafgift med på S-regeringens første finanslov« i Politiken den 14. august 2019?
2068024_0002.png
Spørgsmål
Er ministeren enig med Radikale Venstre i, at der skal indføres en skat på flyrejser, jf. ar-
tiklen ”Radikale Venstre vil have en ny flyafgift med på S-regeringens første finanslov” i
Politiken den 14. august 2019?
Svar
Regeringen ønsker en ambitiøs klimapolitik, hvor Danmark er fri for fossile brændsler fra
2045. Det kræver både kortsigtede initiativer og en mere langsigtet strategi.
I Danmark er der ingen beskatning af flytransportens udledninger. Afgifter på flytrans-
port kan derfor give et bidrag til den samlede klimapolitik. Samtidig er jeg som skattemi-
nister meget opmærksom på, at en grøn omstilling skal ske på en måde, så skatterne ikke
samtidig øges for almindelige lønmodtagere.
Regeringen har endnu ikke taget stilling til, hvilke instrumenter der skal bidrage til den
samlede klimapolitik.
Side 2 af 2