Europaudvalget 2018-19 (2. samling)
S 137
Offentligt
2069083_0001.png
Folketingets Lovsekretariat
ERHVERVSMINISTEREN
26. august 2019
Besvarelse af spørgsmål 137 stillet af Eva Kjer Hansen (V) den 19. au-
gust 2019.
Spørgsmål 137:
Vil ministeren oplyse, om implementeringsrådet vil blive videreført i
samme form som under den tidligere regering, herunder med en viderefør-
sel af tidlig interessevaretagelse, implementeringsplaner og nabotjek?
Svar:
Jeg mener, at indsatsen for at undgå unødig overimplementering af EU-
regulering samt indsatsen for en tidlig interessevaretagelse i EU er vigtige
dagsordener. Den nærmere tilrettelæggelse af indsatsen vil snarest blive
fremlagt.
Med venlig hilsen
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Simon Kollerup