Europaudvalget 2018-19 (2. samling)
S 151
Offentligt
2070903_0001.png
Ministeren
Lovsekretariatet
Folketinget
Christiansborg
1240 København K
Medlem af Folketinget Marie Bjerre (Venstre) har den 22. august 2019 stillet føl-
gende spørgsmål nr. S 151 til uddannelses- og forskningsministeren, som hermed
besvares.
Spørgsmål S 151:
Hvordan vil ministeren sikre, at man overholder loftet over SU til udenlandske
studerende uden et loft over engelsksprogede uddannelser?
Svar:
Jeg er meget opmærksom på problematikken omkring SU til vandrende arbejds-
tagere og tilgangen af engelsksprogede studerende. Det er noget vi kommer til at
drøfte i SU-forligskredsen i forbindelse med den årlige afrapportering om SU.
30. august 2019
Uddannelses- og
Forskningsministeriet
Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700
www.ufm.dk
CVR-nr. 1680 5408
Ref.-nr.
55943
Med venlig hilsen
Ane Halsboe-Jørgensen
Side 1/1