Europaudvalget 2018-19 (2. samling)
S 3
Offentligt
2062192_0001.png
Udenrigsministeriet
Folketingets Lovsekretariat
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Bilag
Sag/ID Nr.
Enhed
Dato
2018-2029
EUN/HPA/JTK
6. juli 2019
Svar på § 20-spørgsmål nr. S 3 stillet den 2. juli 2019 af Søren
Espersen (DF) til udenrigsministeren.
Spørgsmål
Vil udenrigsministeren give en vurdering af, hvor meget
handelssanktionerne mod Rusland i alt
estimeret!
har kostet dansk
erhvervsliv i tabt eksport, siden de indførtes, og vil ministeren yderligere
vurdere, hvilken effekt sanktionerne synes at have haft?
Svar
EU’s økonomiske sanktioner mod Rusland
har været gældende siden juli
2014. De omfatter på nuværende tidspunkt: 1) Finansielle restriktioner,
der begrænser visse russiske selskabers
adgang til EU’s kapitalmarkeder;
2) Eksport- og importforbud for våben; 3) Eksportforbud for produkter
med dobbelt anvendelse (”dual-use”,
dvs. både civile og
militære formål)
til militær brug eller militære slutbrugere; 4) Indskrænkelse af Ruslands
adgang til ”følsomme teknologier” (inklusive relaterede tjenesteydelser)
med særligt fokus på olieudvinding. Den danske eksport til Rusland af
varer, der kunne være underlagt specifikke handelssanktioner (pkt. 2, 3 og
4), havde inden sanktionerne indførtes et beskedent omfang. Om end der
ikke foreligger et egentlig estimat kan derfor skønnes, at virkningen på
dansk økonomi af disse økonomiske sanktioner har været begrænset, men
enkelte virksomheder har oplevet en negativ effekt. Det gælder primært
virksomheder, der eksporterer produkter med dobbelt anvendelse (dual-
use) til militær brug eller militære slutbrugere i Rusland.
Rusland indførte i februar 2014 veterinære restriktioner på import af
svinekødsprodukter fra EU begrundet i udbrud af svinepest i Polen og de
baltiske lande.
Disse restriktioner blev således indført før EU’s
økonomiske sanktioner og er formelt uden forbindelse til disse. Rusland
S 3 - 2018-19 (2. samling) - Endeligt svar på S 3: Vil udenrigsministeren give en vurdering af, hvor meget handelssanktionerne mod Rusland i alt – estimeret! - har kostet dansk erhvervsliv i tabt eksport, siden de indførtes, og vil ministeren yderligere vurdere, hvilken effekt sanktionerne synes at have haft?
2
indførte i august
2014 som reaktion på EU’s og andre vestlige landes
økonomiske sanktioner et importforbud mod landbrugsprodukter, råvarer
og fødevarer. Effekten af disse importforbud på dansk økonomi har som
helhed været relativt begrænset, men førte umiddelbart til mærkbare fald i
eksporten til Rusland for enkelte danske fødevarevirksomheder og
landmænd med relativ stor eksponering mod Rusland. De russiske
importforbud vurderedes samlet at omfatte danske varer til en
eksportværdi af ca. 3 mia. kr. i 2013, hvoraf dog omkring halvdelen var
relateret til de veterinære restriktioner på import af svinekød. De ramte
danske eksportører har imidlertid været gode til at finde andre markeder
for deres produkter, og den gradvise tilpasning har reduceret
konsekvenserne af de russiske importforbud. Det bemærkes, at der ikke
er udsigt til, at Rusland ophæver importrestriktionerne foreløbig. De er
indført med henvisning til landets sikkerhed og anvendes i en
protektionistisk selvforsyningsstrategi. Det er derfor ikke sikkert, at
importrestriktionerne
vil bortfalde, selv hvis EU’s økonomiske sanktioner
skulle ophøre.
Ved siden af de europæiske sanktioner mod Rusland og de russiske
sanktioner mod EU har den danske eksport til Rusland endvidere været
ramt af recessionen i Rusland i 2015, der tidsmæssigt faldt sammen med
sanktionerne.
EU’s økonomiske sanktioner mod Rusland
og deres varighed blev af Det
Europæiske Råd i marts 2015 knyttet snævert sammen med
implementeringen af Minsk-aftalen, som er det eneste eksisterende
grundlag for en politisk løsning på konflikten i det østlige Ukraine.
Sanktionerne bidrager dermed til et pres på Rusland for at spille en
konstruktiv rolle i implementeringen af Minsk-aftalen og i de tysk- franske
mæglingsbestræbelser mellem Ukraine og Rusland i Normandiet-formatet.
EU’s sanktioner
- og frygten for flere sanktioner - øger prisen for Ruslands
adfærd i forhold til Ukraine, og situationen i Ukraine kunne meget vel have
set betydeligt værre ud, hvis ikke EU havde indført sanktioner.
Med venlig hilsen
Jeppe Kofod