L 91 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse.
(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår organiseringen af myndigheder m.v.).
Af: Miljøminister Connie Hedegaard (KF)
Udvalg: Miljø- og Planlægningsudvalget
Samling: 2004-05 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 7

Til:
miljøminister Connie Hedegaard (KF)
Dato:
27-04-2005
Samling:
2004-05 (2. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

En vandindvindingstilladelse skal gives på grundlag af grundvandsressourcens størrelse, vandføringen i vandløbene og påvirkningen heraf, grundvandets kvalitet og sårbarhed, og ansøgerens vandbehov. Større vandindvindere indvinder fra flere grundvandsmagasiner, der hver for sig kan strække sig under flere kommuner og påvirke flere overfladevandsforekomster. Hvordan vil miljøministeren på denne baggrund sikre, at kommunernes tilladelser til vandindvinding koordineres?

Endeligt svar

Dokumentdato:
04-05-2005
Modtaget:
04-05-2005
Omdelt:
04-05-2005
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik