Liste omhandlet i artikel 38 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde

- 1 -
Position i Bruxelles-
nomenklaturen

-2-
Varebeskrivelse

Kapitel 1 Levende dyr
Kapitel 2 Kød og spiseligt slagteaffald
Kapitel 3 Fisk, krebsdyr og bløddyr
Kapitel 4 Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning
Kapitel 5
05.04 Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk
05.15 Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der
er nævnt i kapitlerne 1 eller 3, uegnet til menneskeføde
Kapitel 6 Levende planter m.m.; afskårne blomster og blade
Kapitel 7 Spiselige grøntsager, planter, rødder og rodknolde
Kapitel 8 Spiselige frugter; skaller af meloner og citrusfrugter
Kapitel 9 Kaffe, te og krydderier med undtagelse af maté (pos. 0903)
Kapitel 10 Korn
Kapitel 11 Mølleriprodukter; malt; stivelse; gluten: inulin
Kapitel 12 Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; planter til indu-
striel og medicinsk brug; halm og foderplanter
Kapitel 13
ex 13.03 Pektin
Kapitel 15
15.01 Fedt af svin og fjerkræ, udsmeltet eller udpresset
15.02 Talg (af hornkvæg, får eller geder), råt eller udsmeltet herunder "premier jus"
15.03 Lardstearin; oleostearin; lardoil og oleomargarin, ikke emulgeret eller
opblandet eller på anden måde behandlet
15.04 Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, også raffinerede
15.07 Vegetabilske fedtstoffer og vegetabilske fede olier, rå, rensede eller raffinerede
15.12 Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier, hærdede, også raffinerede,
men ikke yderligere bearbejdede
15.13 Margarine, compound lard og andet tilberedt spisefedt
15.17 Restprodukter fra behandlingen af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks
Kapitel 16 Varer af kød, fisk, krebsdyr og bløddyr
Kapitel 17

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik