Femte del - Unionens optræden udadtil

Afsnit I - Almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil 

Art. 205 TEUF: Principperne for Unionens optræden udadtil 

Afsnit II - Den fælles handelspolitik

Art. 206 TEUF: Toldunionen og målsætningen for handelspolitikken 
Art. 207 TEUF: Bestemmelser vedr. den fælles handelspolitik 

Afsnit III - Samarbejde med tredjelande og humanitær bistand

Art. 208 TEUF: Målsætninger 
Art. 209 TEUF: Foranstaltninger til gennemførelse af politikken for udviklingssamarbejde 
Art. 210 TEUF: Samordning af Unionen og medlemsstaternes politikker, herunder bistandsprogrammer 
Art. 211 TEUF: Samarbejde med tredjelande og internationale organisationer 
Art. 212 TEUF: Samarbejde med tredjelande og vedtagelse af foranstaltninger 
Art. 213 TEUF: Akut finansiel bistand til tredjelande 
Art. 214 TEUF: Principper og mål for humanitær bistand 

Afsnit IV - Restiktive foranstaltninger

Art. 215 TEUF Økonomiske sanktioner over for tredjelande 

Afsnit V - Internationale aftaler

Art. 216 TEUF: Betingelser for indgåelse af aftaler med tredjelande og internationale organisationer 
Art. 217 TEUF: Aftaler om associering med tredjelande 
Art. 218 TEUF: Procedure for indgåelse af aftaler med tredjelande og internationale organisationer 
Art. 219 TEUF: Internationale aftaler om valutakurser i valutakurspolitik 

Afsnit VI - Unionens forbindelser med internationale organisationer og tredjelande samt Unionens delegationer

Art. 220 TEUF Unionens samarbejde med FN og andre internationale organisationer 
Art. 221 TEUF: Unionens delegationer 

Afsnit VII - Solidaritetsbestemmelse

Art. 222 TEUF: Indhold og gennemførelse

 

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik