Afsnit VIII - Den økonomiske og monetære politik

Denne artikel dækker disse emner:

De forklarende overskrifter til artiklerne er ikke en del af traktatteksten.

Art. 119 TEUF: Samordning af økonomiske politikker, fælles penge- og valutapolitik, fælles valuta 

Kapitel 1 - Den økonomiske politik 

Art. 120 TEUF: Målsætninger for den økonomiske politik 
Art. 121 TEUF: Samordning af medlemsstaternes økonomiske politikker 
Art. 122 TEUF: Vedtagelse af foranstaltninger i tilfælde af vanskeligheder i en medlemsstat 
Art. 123 TEUF: Forbud mod overtræk i nationale centralbanker 
Art. 124 TEUF: Forbud mod privilegeret adgang til finansiering 
Art. 125 TEUF: Forbud mod hæftelse for medlemsstaternes gæld 
Art. 126 TEUF: Overvågning og sanktioner vedr. uforholdsmæssigt store offentlige underskud 

Kapitel 2 - Den monetære politik

Art. 127 TEUF: ESCB's opgaver, prisstabilitet, høring af Den Europæiske Centralbank 
Art. 128 TEUF: Udstedelse af eurosedler og euromønter 
Art. 129 TEUF: ESCB's organisation, statutten for ESCB og ECB 
Art. 130 TEUF: Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbankers uafhængighed 
Art. 131 TEUF: Medlemsstaternes lovgivning om nationale centralbanker 
Art. 132 TEUF: Den Europæiske Centralbanks opgaver  
Art. 133 TEUF: Foranstaltninger til anvendelse af euroen som fælles valuta 

Kapitel 3 - Bestemmelser vedrørende institutionerne

Art. 134 TEUF: Oprettelse af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg 
Art. 135 TEUF: Henstillinger og forslag vedr. artikel 121, stk. 4 

Kapitel 4 - Specifikke bestemmelser for de medlemsstater, der har euroen som valuta

Art. 136 TEUF: Samordningen og overvågning af eurolandenes budgetdisciplin, økonomiske-politiske retningslinjer  
Art. 137 TEUF: Møder mellem finansministrene, eurogruppen 
Art. 138 TEUF: Euroens plads i det internationale valutasystem 

Kapitel 5 - Overgangsbestemmelser

Art. 139 TEUF: Medlemsstater med dispensation - stemmerettigheder 
Art. 140 TEUF: Beretning om opfyldelse af forpligtigelserne vedr. ØMU'en; ophævelse af dispensation 
Art. 141 TEUF: ECB's opgaver i relation til medlemsstater med en dispensation 
Art. 142 TEUF: Medlemsstaternes valutakurspolitik 
Art. 143 TEUF: En medlemsstats vanskeligheder mht. sin betalingsbalance 
Art. 144 TEUF: Beskyttelsesforanstaltninger ved pludselig betalingsbalancekrise 

 


Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik