Afsnit VII - De fælles regler om konkurrence, fiskale spørgsmål og indbyrdes tilnærmelse af lovgivningerne

De forklarende overskrifter til artiklerne er ikke en del af traktatteksten.

Kapitel 1 - Konkurrencereglerne

Art. 101 TEUF: Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler 
Art. 102 TEUF: Forbud mod misbrug af dominerende stilling 
Art. 103 TEUF: Procedure ved vedtagelse af retsakter om anvendelse af artikel 101 og 102 
Art. 104 TEUF: Medlemsstaternes lovgivning indtil ikrafttrædelsen af artikel 101, stk. 3 og artikel 102 
Art. 105 TEUF: Kommissionens beføjelser ved overtrædelser 
Art. 106 TEUF: Regler for offentlige og monopollignende virksomheder 
Art. 107 TEUF: Forbud mod statsstøtte og undtagelser fra forbudet 
Art. 108 TEUF: Procedure for vedtagelse af retsakter om statsstøtte; Kommissionens beføjelser 
Art. 109 TEUF: Procedure for vedtagelse af retsakter mht. anvendelsen af artikel 107 og 108 m.v. 

Kapitel 2 - Fiskale bestemmelser

Art. 110 TEUF: Forbud mod diskriminerende interne afgifter 
Art. 111 TEUF: Forbud mod godtgørelse for interne afgifter ved udførsel af varer 
Art. 112 TEUF: Godkendelse af godtgørelse af afgifter ved udførsel til andre medlemsstater 
Art. 113 TEUF: Harmonisering af lovgivninger om indirekte skatter 

Kapitel 3 - Tilnærmelse af lovgivningerne

Art. 114 TEUF: Harmonisering af medlemsstaternes lovgivninger vedr. det indre markeds funktion; miljøgarantien 
Art. 115 TEUF: Harmonisering af medlemsstaternes lovgivninger med direkte indvirkning på det indre markeds funktion  
Art. 116 TEUF: Fjernelse af forskelle som forvansker konkurrencevilkårene 
Art. 117 TEUF: Indførelse af nationale foranstaltninger som kan fordreje konkurrencevilkårene 
Art. 118 TEUF: Ensartet beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder 

 


Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik