Afsnit V - Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed

Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser

Art. 67 TEUF: Mål og midler for et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed 
Art. 68 TEUF: Det Europæiske Råd udformer de overordnede retningslinjer 
Art. 69 TEUF: De nationale parlamenters kontrol af nærhedsprincippet 
Art. 70 TEUF: Evaluering af medlemsstaternes gennemførelse af EU-politikker på området 
Art. 71 TEUF: Stående komité for det operationelle samarbejde 
Art. 72 TEUF: Opretholdelse af lov og orden i medlemsstaterne 
Art. 73 TEUF: Samarbejde og koordinering mellem medlemsstaterne 
Art. 74 TEUF: Administrativt samarbejde mellem nationale myndigheder og med Kommissionen 
Art. 75 TEUF: Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme m.v. 
Art. 76 TEUF: Delt initiativret 

Kapitel 2 - Politikkerne for grænsekontrol, asyl og indvandring

Art. 77 TEUF: Mål og kompetence for den fælles politik for grænsekontrol 
Art. 78 TEUF: Den fælles asylpolitik 
Art. 79 TEUF: Den fælles indvandringspolitik 
Art. 80 TEUF: Solidaritet og ansvarsfordeling 

Kapitel 3 - Samarbejde om civilretlige spørgsmål

Art. 81 TEUF: Etablering af civilretligt samarbejde 

Kapitel 4 - Retligt samarbejde i straffesager

Art. 82 TEUF: Principper, mål og midler for det strafferetlige samarbejde 
Art. 83 TEUF: Minimumsharmonisering af strafbare handlinger og strafferammer 
Art. 84 TEUF: Kriminalitetsforebyggelse 
Art. 85 TEUF: Eurojust 
Art. 86 TEUF: Oprettelse af en europæisk anklagemyndighed 

Kapitel 5 - Politisamarbejde

Art. 87 TEUF: Omfang, mål og midler 
Art. 88 TEUF: Europol 
Art. 89 TEUF: Myndighedsudøvelse på en anden medlemsstats område 

 

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik