Afsnit XIX - Forskning, teknologisk udvikling og rummet

Denne artikel dækker disse emner:

De forklarende overskrifter til artiklerne er ikke en del af traktatteksten.

Art. 179 TEUF: Målsætningen om styrkelse af det videnskabelige og teknologiske grundlag 
Art. 180 TEUF: Iværksættelse af aktioner og programmer 
Art. 181 TEUF: Samordning af nationale politikker med Unionen 
Art. 182 TEUF: Vedtagelse af flerårige rammeprogrammer 
Art. 183 TEUF: Virksomheders og universiteters deltagelse i rammeprogrammer 
Art. 184 TEUF: Rammeprogrammer med deltagelse af flere medlemsstater 
Art. 185 TEUF: Forsknings- og udviklingsprogrammer med deltagelse af flere medlemsstater 
Art. 186 TEUF: Samarbejde med tredjelande vedr. forskning og teknologisk udvikling 
Art. 187 TEUF: Oprettelse af fællesforetagender m.v. 
Art. 188 TEUF: Procedure for vedtagelse af bestemmelser 
Art. 189 TEUF: En europæisk rumpolitik; forbindelser med Den Europæiske Rumorganisation 
Art. 190 TEUF: Kommissionens årsrapport om aktiviteter vedr. forskning og teknologisk udvikling m.v. 

 

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik