Protokoller

PROTOKOL (nr. 1) OM DE NATIONALE PARLAMENTERS ROLLE I DEN EUROPÆISKE UNION
PROTOKOL (nr. 2) OM ANVENDELSE AF NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET
PROTOKOL (nr. 3) VEDRØRENDE STATUTTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL
PROTOKOL (nr. 4) OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
PROTOKOL (nr. 5) VEDRØRENDE VEDTÆGTERNE FOR DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK
PROTOKOL (nr. 6) OM FASTLÆGGELSE AF HJEMSTEDET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG FOR VISSE AF UNIONENS ORGANER, KONTORER, AGENTURER OG TJENESTER
PROTOKOL (nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER
PROTOKOL (nr. 8) VEDRØRENDE ARTIKEL 6, STK. 2, I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION OM UNIONENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF MENNESKERETTIGHEDER OG GRUNDLÆGGENDE FRIHEDSRETTIGHEDER
PROTOKOL (nr. 9) OM RÅDETS AFGØRELSE OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 16, STK. 4, I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION OG ARTIKEL 238, STK. 2, I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE DELS MELLEM DEN 1. NOVEMBER 2014 OG DEN 31. MARTS 2017 OG DELS FRA DEN 1. APRIL 2017
PROTOKOL (nr. 10) OM PERMANENT STRUKTURERET SAMARBEJDE ETABLERET VED ARTIKEL 42 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION
PROTOKOL (nr. 11) AD ARTIKEL 42 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION
PROTOKOL (nr. 12) OM PROCEDUREN I FORBINDELSE MED UFORHOLDSMÆSSIGT STORE UNDERSKUD
PROTOKOL (nr. 13) OM KONVERGENSKRITERIERNE
PROTOKOL (nr. 14) OM EUROGRUPPEN
PROTOKOL (nr. 15) OM VISSE BESTEMMELSER VEDRØRENDE DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND
PROTOKOL (nr. 16) OM VISSE BESTEMMELSER VEDRØRENDE DANMARK
PROTOKOL (nr. 17) VEDRØRENDE DANMARK
PROTOKOL (Nr. 18) VEDRØRENDE FRANKRIG
PROTOKOL (nr. 19) OM SCHENGENREGLERNE SOM INTEGRERET I DEN EUROPÆISKE UNION
PROTOKOL (nr. 20) OM ANVENDELSE AF VISSE ASPEKTER AF ARTIKEL 26 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE PÅ DET FORENEDE KONGERIGE OG PÅ IRLAND
PROTOKOL (nr. 21) OM DET FORENEDE KONGERIGES OG IRLANDS STILLING FOR SÅ VIDT ANGÅR OMRÅDET MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED
PROTOKOL (nr. 22) OM DANMARKS STILLING
PROTOKOL (nr. 23) OM MEDLEMSSTATERNES FORBINDELSER MED TREDJELANDE MED HENSYN TIL PASSAGE AF DE YDRE GRÆNSER
PROTOKOL (nr. 24) OM ASYL FOR STATSBORGERE I DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER
PROTOKOL (nr. 25) OM DELT KOMPETENCE
PROTOKOL (nr. 26) OM TJENESTEYDELSER AF ALMEN INTERESSE
PROTOKOL (nr. 27) OM DET INDRE MARKED OG KONKURRENCE
PROTOKOL (nr. 28) OM ØKONOMISK, SOCIAL OG TERRITORIAL SAMHØRIGHED
PROTOKOL (nr. 29) OM OFFENTLIG RADIO- OG TV-VIRKSOMHED I MEDLEMSSTATERNE
PROTOKOL (nr. 30) OM ANVENDELSEN AF DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER I POLEN OG I DET FORENEDE KONGERIGE
PROTOKOL (nr. 31) OM IMPORT TIL UNIONEN AF OLIEPRODUKTER RAFFINERET PÅ DE NEDERLANDSKE ANTILLER
PROTOKOL (nr. 32) OM EJENDOMSERHVERVELSE I DANMARK
PROTOKOL (nr. 33) AD ARTIKEL 157 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE
PROTOKOL (nr. 34) OM DEN SÆRLIGE ORDNING FOR GRØNLAND
PROTOKOL (nr. 35) OM ARTIKEL 40.3.3 I IRLANDS FORFATNING
PROTOKOL (nr. 36) OM OVERGANGSBESTEMMELSER
PROTOKOL (nr. 37) OM DE FINANSIELLE KONSEKVENSER AF UDLØBET AF EKSF-TRAKTATEN OG OM KUL- OG STÅLFORSKNINGSFONDEN

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik