Første del - Principper (art. 1-17)

Denne artikel dækker disse emner:

De forklarende overskrifter til artiklerne er ikke en del af traktatteksten.

Art. 1 TEUF: Traktatens genstand 

Afsnit I - Unionens kompetencekategorier og -områder

Art. 2 TEUF: Kompetencekategorier 
Art. 3 TEUF: Områder med enekompetence 
Art. 4 TEUF: Områder med delt kompetence 
Art. 5 TEUF: Samordning af økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikker 
Art. 6 TEUF: Områder med understøttende, koordinerende eller supplerende tiltag 

Afsnit II - Almindelige bestemmelser

Art. 7 TEUF: Sammenhæng mellem politikker, princippet om kompetencetildeling 
Art. 8 TEUF: Fremme af ligestilling mellem kønnene 
Art. 9 TEUF: Hensyn til beskæftigelsesniveau, social beskyttelse, social udstødelse, uddannelse, menneskers sundhed 
Art. 10 TEUF: Bekæmpelse af forskelsbehandling 
Art. 11 TEUF: Integration af miljøhensyn i EU's politikker 
Art. 12 TEUF: Inddragelse af forbrugerbeskyttelseshensyn i EU's politikker 
Art. 13 TEUF: Hensyn til dyrevelfærd i EU's politikker 
Art. 14 TEUF: Tjenesteydelser af almen økonomisk interesse 
Art. 15 TEUF: Åbenhed og aktindsigt i EU-dokumenter 
Art. 16 TEUF: Beskyttelse af personoplysninger 
Art. 17 TEUF: Respekt for kirkers og konfessionsløse organisationers status 

 

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik