Anden del - Ikke-forskelsbehandling og unionsborgerskab

Denne artikel dækker disse emner:

De forklarende overskrifter til artiklerne er ikke en del af traktatteksten.

Art. 18 TEUF: Forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet 
Art. 19 TEUF: Foranstaltninger mod forskelsbehandling pga. køn, race, etnisk oprindelse m.v. 
Art. 20 TEUF: Indførelse af et unionsborgerskab 
Art. 21 TEUF: Unionsborgernes ret til fri bevægelighed og opholdsret 
Art. 22 TEUF: Valgret og valgbarhed ved kommunalvalg og EP-valg 
Art. 23 TEUF: Unionsborgeres beskyttelse hos andre landes konsulære myndigheder 
Art. 24 TEUF: Princippet om deltagerdemokrati, sprog 
Art. 25 TEUF: Bestemmelser om unionsborgerskab 

 

 

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik