Samtlige artikler - art. 1-55

Art. 1 EU: Oprettelse af Unionen 
Art. 2 EU: Unionens værdier 
Art. 3 EU: Unionens mål 
Art. 4 EU: Forholdet mellem Unionen og medlemsstaterne, loyalitetsprincippet
Art. 5 EU: Grundlæggende principper vedrørende beføjelser 
Art. 6 EU: Grundlæggende rettigheder 
Art. 7 EU: Suspension af visse rettigheder, der følger af medlemskab af Unionen 
Art. 8 EU: Unionen og dens nærområder 
Art. 9 EU: Princippet om demokratisk lighed  
Art. 10 EU: Princippet om repræsentativt demokrati 
Art. 11 EU: Princippet om deltagelsesdemokrati 
Art. 12 EU: De nationale parlamenters rolle 
Art. 13 EU: Unionens institutioner 
Art. 14 EU: Europa-Parlamentet 
Art. 15 EU: Det Europæiske Råd og dets formand 
Art. 16 EU: Rådet, Rådets formandskab og definitionen af kvalificeret flertal 
Art. 17 EU: Europa-Kommissionen og dens formand 
Art. 18 EU: Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
Art. 19 EU: Den Europæiske Unions Domstol 
Art. 20 EU: Forstærket samarbejde 
Art. 21 EU: Grundlag og formål 
Art. 22 EU: Unionens strategiske interesser og mål 
Art. 23 EU: Grundlaget for Unionens optræden udadtil 
Art. 24 EU: Unionens kompetencer, medlemsstaternes loyalitet og solidaritet 
Art. 25 EU: Virkeliggørelse af målene 
Art. 26 EU: Fastlæggelse af principper og overordnede retningslinjer; fælles strategier og mål 
Art. 27 EU: Unionens højtstående FUSP-repræsentant 
Art. 28 EU: Vedtagelse af fælles aktioner 
Art. 29 EU: Spørgsmål af geografisk eller tematisk karakter 
Art. 30 EU: Forslag fra medlemsstater, den højtstående FUSP-repræsentant og Kommissionen 
Art. 31 EU: Procedurer 
Art. 32 EU: Samordnet og konvergent optræden 
Art. 33 EU: Udpegning af særlig repræsentant 
Art. 34 EU: Samordnet optræden i internationale sammenhænge 
Art. 35 EU: Samarbejde mellem diplomatiske og konsulære missioner 
Art. 36 EU: Høring og underretning af Europa-Parlamentet 
Art. 37 EU: Internationale aftaler 
Art. 38 EU: Den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske komité 
Art. 39 EU: Beskyttelse af personoplysninger 
Art. 40 EU: Anvendelse af institutionernes procedurer og beføjelser 
Art. 41 EU: Finansiering af udgifter 
Art. 42 EU: Rækkevidden af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 
Art. 43 EU: Opgaver, hvortil civile og militære midler kan anvendes 
Art. 44 EU: Overdragelse af opgaver til medlemsstaterne 
Art. 45 EU: Det Europæiske Forsvarsagenturs opgaver 
Art. 46 EU: Deltagelse i permanent struktureret samarbejde 
Art. 47 EU: Retlig status 
Art. 48 EU: Procedurer for revision af traktaterne 
Art. 49 EU: Kriterier for medlemskab og procedurer for tiltrædelse af Unionen 
Art. 50 EU: Frivillig udtræden af Unionen 
Art. 51 EU: Protokoller og bilag 
Art. 52 EU: Territorialt anvendelsesområde 
Art. 53 EU: Varighed 
Art. 54 EU: Ratifikation og ikrafttræden 
Art. 55 EU: Autentiske tekster og oversættelser
 

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik