KOM (2008) 0019, spørgsmål 1

Til:
udenrigsminister Per Stig Møller (KF)
Kopi til:
klima- og energiminister Connie Hedegaard (KF)
Dato:
31-01-2008
Samling:
2007-08 (2. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bedes oversende alle relevante forhandlingsdokumenter, baggrundsnotater mm., der vedrører Kommissionens udspil til et nyt direktiv om vedvarende energi. Forespørgslen skal ses i lyset af forlydender om, at der på tre væsentlige punkter er sket en justering af indholdet. Det drejer sig om afklaring af de faktiske ændringer fra bruttoprocenter til nettoprocenter, når andelen af vedvarende energi beregnes; om svækkelse af Kommissionens muligheder for at skride ind over for lande, som ikke lever op til de nationale delmål i perioden 2012-2020, og accept af at landene kan udskyde en større del af investeringen til sidst i perioden; samt om muligheden for handel med forpligtigelser for så vidt angår vedvarende energi.

Denne artikel dækker disse emner:

Endeligt svar

Dokumentdato:
14-02-2008
Modtaget:
14-02-2008
Omdelt:
14-02-2008
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik