Forslag til direktiv om vaccination mod bluetongue

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/75/EF for så vidt angår vaccination mod bluetongue

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2012/5/EU
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20100666.pdf

Ændret forslag

KOM20110943.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
15.11.2010
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2010/0326
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 43, stk. 2 TEUF, Art. 43, stk. 2 TEUF
EU's databaser om forslaget
  • 08-04-2011 kl. 10:00
    Møde nr. 29 i Europaudvalget

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 28. januar 2011, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 31. marts 2011.

Læs Rådets fremsendelsesbrev

NB Rådet har ændret retsgrundlaget for forslaget - læs her

Kommissionens forslag indebærer en øget mulighed for at anvende vaccination mod bluetongue, uden at der samtidig skal oprettes restriktionszoner.

Formålet med forslaget er at tilpasse reglerne i bluetongue direktiv 2000/75/EF til den nuværende viden om og tilgængelighed af vacciner. Da direktiv 2000/75/EF blev vedtaget, var levende svækkede vacciner de eneste disponible vacciner. Sådanne vacciner kan medføre uønsket lokal cirkulation af vaccinevirusset fra vaccinerede dyr til uvaccinerede dyr, fordi disse vacciner indeholder levende virus. Nu findes der også inaktiverede vacciner (ikke levende) mod bluetongue, som ikke kan spredes til uvaccinerede dyr.

Ændringerne i forslaget medfører, at vaccinationsreglerne gøres mere fleksible, så inaktiverede vaccinerer (ikke levende) også kan anvendes uden for områder, der er omfattet af restriktioner for blue tongue. Dette vil sikre en bedre bekæmpelse af bluetongue og mindske den byrde, som sygdommen udgør for landbrugssektoren. Desuden er forslaget i tråd med EU’s dyresundhedsstrategi (2007-2013), og princippet om, at ”det er bedre at forebygge end at helbrede”, da der kan vaccineres, før der opstår nye sygdomsudbrud.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter". 

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik