Forslag til direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (Anerkendelsesdirektivet)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning [...] om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2013/55/EU
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20110883.pdf

Forslag til forordning

Følgebrev protokol 2 KOM (2011) 0883.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
19.12.2011
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2011/0435
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 114 TEUF, Art. 46 TEUF, Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF
EU's databaser om forslaget
Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
Spm. om ministeren vil sikre, at en revision af direktivet er i fuld harmoni med det grundlæggende arbejdsmiljødirektiv, til erhvervs- og vækstministren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 1

2012-13

Spm. om ministeren vil sikre, at en revision af direktivet fastholder og respekterer værtslandets ret til at føre kontrol med tjenesteyderes erhvervsmæssige kvalifikationer, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 2

2012-13

Spm. om ministeren vil rejse krav om at fjerne Kommissionens forslag om delvis adgang til lovreguleret erhvervsvirksomhed, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 3

2012-13

Spm. om de danske myndigheders ret til at fastsætte uddannelseskrav til udførelsen af lovregulerede erhverv, som f.eks. elinstallatør, kloakmester og VVS, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 4

2012-13

Spm. om de danske myndigheders ret til at fastsætte lovregulerede erhverv, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 5

2012-13

Spm. om ministeren vil arbejde for at fjerne direktivforslagets bestemmelse om lempelse af 2-års kravet i den foreslåede 5,1bb, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 6

2012-13

Spm. om sprogtest fortsat kan indgå som en integreret del af anerkendelsesproceduren, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 7

2012-13

Spm. om ministren mener, at direktivforslaget sikrer virksomheders ret til at ansætte den ønskede person under respekt for nationale regler, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 8

2012-13

Spm. om medlemslandene kan kræve forhåndsgodkendelse af udenlandske tjenesteyderes kvalifikationer, når det drejer sin om at arbejde med asbest, svejsning, elevatormontør, fører af teleskoplæsser, gaffeltruckfører, kedelpasser, kranfører m.v., til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 9

2012-13

Spm. om bestemmelserne om forhåndskontrol af selvstændige tjenesteydere, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 10

2012-13

Spm. om ministeren vil arbejde for, at der kan kræves forhåndskontrol af erhvervsmæssige kvalifikationer, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 11

2012-13

Spm. om uddannelsespolitisk kompetence til Europa-Kommissionen, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 12

2012-13

Spm. om hvordan princippet om delvis adgang vil styrke mobiliteten på tværs af EU’s grænser, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 13

2012-13

Spm. om hvordan Kommissionens forslag om delvis adgang i udkastet til anerkendelsesdirektivet adskiller sig fra EU-Domstolens retspraksis, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 14

2012-13

Spm. om oversendelse af en liste over de ikke-væsentlige bestemmelser i anerkendelsesdirektivet, til europaministeren, kopi til erhvervs- og vækstministeren 10.12.2012 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 18

2012-13

  • 08-02-2013 kl. 10:00
    Møde i Europaudvalget
  • 07-12-2012 kl. 11:00
    Møde i Europaudvalget
  • 25-05-2012 kl. 10:00
    Møde i Europaudvalget
Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 12. januar 2012, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb 8. marts 2012.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Se også Grønbogen fra juni 2011 om moderniseringen af anerkendelsesdirektivet - KOM (2011) 0367

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Kopi af orientering om beretning for 2017 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., fra uddannelses- og forskningsministeren 11.06.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 743

2017-18

Danmarks nationale handlingsplan for de lovregulerede erhverv – Anerkendelsesdirektivet 2005/36/EF 15.01.2016 Notat

EUU alm. del

Bilag 264

2015-16

Brev fra Kommissionsformand Barroso til stats- og regeringscheferne forud for møde i DER 27-28/6 -13 21.06.2013 Notat

Det Europæiske Råd 27-28/6-13

Bilag 7

2012-13

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-13 28.02.2013 Referat

EUU alm. del

Bilag 239

2012-13

Spm. om ministeren vil sikre, at en revision af direktivet er i fuld harmoni med det grundlæggende arbejdsmiljødirektiv, til erhvervs- og vækstministren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 1

2012-13

KOM (2011) 0883 - svar på spm. 1 om ministeren vil sikre, at en revision af direktivet er i fuld harmoni med det grundlæggende arbejdsmiljødirektiv, fra erhvervs- og vækstministren 11.04.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2011) 0883

Spørgsmål 1

2012-13

Spm. om ministeren vil sikre, at en revision af direktivet fastholder og respekterer værtslandets ret til at føre kontrol med tjenesteyderes erhvervsmæssige kvalifikationer, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 2

2012-13

KOM (2011) 0883 - svar på spm. 2 om ministeren vil sikre, at en revision af direktivet fastholder og respekterer værtslandets ret til at føre kontrol med tjenesteyderes erhvervsmæssige kvalifikationer, fra erhvervs- og vækstministeren 11.04.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2011) 0883

Spørgsmål 2

2012-13

Spm. om ministeren vil rejse krav om at fjerne Kommissionens forslag om delvis adgang til lovreguleret erhvervsvirksomhed, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 3

2012-13

KOM (2011) 0883 - svar på spm. 3 om ministeren vil rejse krav om at fjerne Kommissionens forslag om delvis adgang til lovreguleret erhvervsvirksomhed, fra erhvervs- og vækstministeren 11.04.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2011) 0883

Spørgsmål 3

2012-13

Spm. om de danske myndigheders ret til at fastsætte uddannelseskrav til udførelsen af lovregulerede erhverv, som f.eks. elinstallatør, kloakmester og VVS, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 4

2012-13

KOM (2011) 0883 - svar på spm. 4 om de danske myndigheders ret til at fastsætte uddannelseskrav til udførelsen af lovregulerede erhverv, som f.eks. elinstallatør, kloakmester og VVS, fra erhvervs- og vækstministeren 11.04.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2011) 0883

Spørgsmål 4

2012-13

Spm. om de danske myndigheders ret til at fastsætte lovregulerede erhverv, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 5

2012-13

KOM (2011) 0883 - svar på spm. 5 om de danske myndigheders ret til at fastsætte lovregulerede erhverv, fra erhvervs- og vækstministeren 11.04.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2011) 0883

Spørgsmål 5

2012-13

Spm. om ministeren vil arbejde for at fjerne direktivforslagets bestemmelse om lempelse af 2-års kravet i den foreslåede 5,1bb, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 6

2012-13

KOM (2011) 0883 - svar på spm. 6 om ministeren vil arbejde for at fjerne direktivforslagets bestemmelse om lempelse af 2-års kravet i den foreslåede 5,1bb, fra erhvervs- og vækstministeren 11.04.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2011) 0883

Spørgsmål 6

2012-13

Spm. om sprogtest fortsat kan indgå som en integreret del af anerkendelsesproceduren, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 7

2012-13

KOM (2011) 0883 - svar på spm. 7 om sprogtest fortsat kan indgå som en integreret del af anerkendelsesproceduren, fra erhvervs- og vækstministeren 11.04.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2011) 0883

Spørgsmål 7

2012-13

Spm. om ministren mener, at direktivforslaget sikrer virksomheders ret til at ansætte den ønskede person under respekt for nationale regler, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 8

2012-13

KOM (2011) 0883 - svar på spm. 8 om ministren mener, at direktivforslaget sikrer virksomheders ret til at ansætte den ønskede person under respekt for nationale regler, fra erhvervs- og vækstministeren 11.04.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2011) 0883

Spørgsmål 8

2012-13

Spm. om medlemslandene kan kræve forhåndsgodkendelse af udenlandske tjenesteyderes kvalifikationer, når det drejer sin om at arbejde med asbest, svejsning, elevatormontør, fører af teleskoplæsser, gaffeltruckfører, kedelpasser, kranfører m.v., til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 9

2012-13

KOM (2011) 0883 - svar på spm. 9 om medlemslandene kan kræve forhåndsgodkendelse af udenlandske tjenesteyderes kvalifikationer, når det drejer sin om at arbejde med asbest, svejsning, elevatormontør, fører af teleskoplæsser, gaffeltruckfører, kedelpasser, kranfører m.v., fra erhvervs- og vækstministeren 11.04.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2011) 0883

Spørgsmål 9

2012-13

Spm. om bestemmelserne om forhåndskontrol af selvstændige tjenesteydere, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 10

2012-13

KOM (2011) 0883 - svar på spm. 10 om bestemmelserne om forhåndskontrol af selvstændige tjenesteydere, fra erhvervs- og vækstministeren 11.04.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2011) 0883

Spørgsmål 10

2012-13

Spm. om ministeren vil arbejde for, at der kan kræves forhåndskontrol af erhvervsmæssige kvalifikationer, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 11

2012-13

KOM (2011) 0883 - svar på spm. 11 om ministeren vil arbejde for, at der kan kræves forhåndskontrol af erhvervsmæssige kvalifikationer, fra erhvervs- og vækstministeren 11.04.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2011) 0883

Spørgsmål 11

2012-13

Spm. om uddannelsespolitisk kompetence til Europa-Kommissionen, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 12

2012-13

KOM (2011) 0883 - svar på spm. 12 om uddannelsespolitisk kompetence til Europa-Kommissionen, fra erhvervs- og vækstministeren 11.04.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2011) 0883

Spørgsmål 12

2012-13

Spm. om hvordan princippet om delvis adgang vil styrke mobiliteten på tværs af EU’s grænser, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 13

2012-13

KOM (2011) 0883 - svar på spm. 13 om hvordan princippet om delvis adgang vil styrke mobiliteten på tværs af EU’s grænser, fra erhvervs- og vækstministeren 11.04.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2011) 0883

Spørgsmål 13

2012-13

Spm. om hvordan Kommissionens forslag om delvis adgang i udkastet til anerkendelsesdirektivet adskiller sig fra EU-Domstolens retspraksis, til erhvervs- og vækstministeren, kopi til europaministeren 12.02.2013 Udvalgsspørgsmål

KOM (2011) 0883

Spørgsmål 14

2012-13

KOM (2011) 0883 - svar på spm. 14 om hvordan Kommissionens forslag om delvis adgang i udkastet til anerkendelsesdirektivet adskiller sig fra EU-Domstolens retspraksis, fra erhvervs- og vækstministeren 11.04.2013 Endeligt svar

Svar på KOM (2011) 0883

Spørgsmål 14

2012-13

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde konkurrenceevne 18-19/2-13 11.02.2013 Beslutningsreferat

Rådsmøde konkurrenceevne 18-19/2-13

Bilag 3

2012-13

Samlenotat vedr. rådsmøde konkurrenceevne (indre markedsdelen) 18-19/2-13 31.01.2013 Samlenotat

Rådsmøde konkurrenceevne 18-19/2-13

Bilag 1

2012-13

EUU alm. del - svar på spm. 18 om oversendelse af en liste over de ikke-væsentlige bestemmelser i anerkendelsesdirektivet, fra europaministeren, kopi til erhvervs- og vækstministeren 28.01.2013 Endeligt svar

EUU alm. del

2012-13

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 7/12-12 21.12.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 140

2012-13

Redegørelse vedr. rådsmøde konkurrenceevne 10/12-12 19.12.2012 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde konkurrenceevne 10/12-12

Bilag 4

2012-13

Spm. om oversendelse af en liste over de ikke-væsentlige bestemmelser i anerkendelsesdirektivet, til europaministeren, kopi til erhvervs- og vækstministeren 10.12.2012 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 18

2012-13

3208. samling i Rådet Konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet) 11. december 2012 10.12.2012 Pressemeddelelse

Rådsmøde konkurrenceevne 10/12-12

2012-13

Samlenotat vedr. konkurrenceevne 10-11/12-12 - pkt. 1-11 29.11.2012 Samlenotat

Rådsmøde konkurrenceevne 10/12-12

Bilag 1

2012-13

Henvendelse af 12/10-12 fra Dansk Psykolog Forening om Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv 12.10.2012 Henvendelse

KOM (2011) 0883

Bilag 3

2012-13

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 25/5-12 24.07.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 553

2011-12

Opdateret note om tolv forslag til fremme af vækst og beskæftigelse i EU 07.06.2012 EU note

EU-note

E 35

2011-12

Rådsmøderedegørelse vedr. rådsmøde konkurrenceevne 30-31/5-12 07.06.2012 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde Konkurrenceevne 30.-31/5-12

Bilag 5

2011-12

3169. samling i Rådet Konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet) 31. maj 2012 30.05.2012 Pressemeddelelse

Rådsmøde Konkurrenceevne 30.-31/5-12

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde konkurrenceevne - indre markedsdelen 30/5-12 16.05.2012 Samlenotat

Rådsmøde Konkurrenceevne 30.-31/5-12

Bilag 2

2011-12

Revideret grund- og nærhedsnotat om anerkendelsesdirektivet 09.02.2012 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2011) 0883

Bilag 2

2011-12

Tolv forslag til fremme af vækst og beskæftigelse i EU - opdateret 07.02.2012 EU note

EU-note

E 22

2011-12

Grund- og nærhedsnotat vedr. anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 17.01.2012 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2011) 0883

Bilag 1

2011-12

Regeringens høringssvar vedr. evaluering af direktivet om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 31.03.2011 Notat

EUU alm. del

Bilag 355

2010-11 (1. samling)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik