Europaudvalget, Alm. del spørgsmål 165

Til:
beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Kopi til:
udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)
Dato:
20-03-2019
Samling:
2018-19
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bedes give sin vurdering af, om den i beslutningsforslag B 106 (2018-2019) refererede rækkevidde af Lavalsagen og baggrunden for EU-Domstolens afgørelse giver et retvisende billede.

Denne artikel dækker disse emner:

Endeligt svar

Dokumentdato:
05-04-2019
Modtaget:
05-04-2019
Omdelt:
08-04-2019

Foreløbigt svar

Dokumentdato:
01-04-2019
Modtaget:
01-04-2019
Omdelt:
01-04-2019

Fil(er)

Titel
EUU, Alm.del - 2018-19 - Spørgsmål 166: Spm. om den i beslutningsforslag B 106 (2018-2019) refererede rækkevidde af Viking Line-sagen og EU-domstolens afgørelse giver et retvisende billede, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 20.03.2019
EUU, Alm.del - 2018-19 - Spørgsmål 167: Spm. om, hvorvidt regeringen deler B 106 (2018-2019) forslagsstillernes udlægning af, at Laval-dommen og Viking Line-sagen har ført til, at EU-Domstolens afgørelser har eroderet medlemslandenes muligheder for at opstille værnsregler mod løndumping?, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 20.03.2019
EUU, Alm.del - 2018-19 - Spørgsmål 168: Spm. om regeringen deler B 106 (2018-2019) forslagsstillernes udlægning af, at Lavalsagen og Vikinge Line-sagen viser, at den svenske og danske konfliktret er i strid med retten til frit at kunne levere tjenesteydelser på tværs af EU’s landegrænser, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 20.03.2019
EUU, Alm.del - 2018-19 - Spørgsmål 169: Spm. om, hvad de samfundsøkonomiske konsekvenser ville være, hvis det danske arbejdsmarked i 2017 kun havde fået 19.500 lønmodtagere fra østeuropæiske EU-lande, som Finansministeriet skønnede i 2004?, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 20.03.2019
EUU, Alm.del - 2018-19 - Spørgsmål 170: Spm. om, hvad effekten ville være for dansk økonomi, hvis antallet af lønmodtagere fra østeuropæiske lande i 2030 kun er 39.000, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 20.03.2019
EUU, Alm.del - 2018-19 - Spørgsmål 171: Spm. om BNP-effekten i Danmark af vandrende arbejdstagere fra hhv. EU12 og EU15?, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 20.03.2019
EUU, Alm.del - 2018-19 - Spørgsmål 172: Spm. om, hvor mange udenlandske arbejdstagere Danmark har brug for i 2030, hvis vi skal opretholde væksten i dansk økonomi?, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 20.03.2019
EUU, Alm.del - 2018-19 - Spørgsmål 173: Spm. om konsekvenserne for løndannelsen i Danmark, hvis Danmark f.eks. indfører en mindsteløn svarende til 60 procent af medianindkomsten i Danmark, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 20.03.2019
EUU, Alm.del - 2018-19 - Spørgsmål 174: Spm. om, hvor stor en andel af den udenlandske arbejdskraft, som er beskæftiget på det danske arbejdsmarked, der arbejder under danske løn- og arbejdsvilkår?, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 20.03.2019
EUU, Alm.del - 2018-19 - Spørgsmål 175: Spm. om, det har været en fordel for dansk økonomi og velfærd, at være med i EU’s indre marked og dermed i medfør af arbejdskraftens fri bevægelighed har mulighed for at tiltrække arbejdskraft fra de øvrige EU-lande? Redegørelsen bedes omfatte samtlige EU-lande og de østeuropæiske lande isoleret set, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 20.03.2019
EUU, Alm.del - 2018-19 - Spørgsmål 176: Spm. om vandrende arbejdstagere fra østeuropæiske lande har ført til massiv løndumping, som der står i bemærkningerne til beslutningsforslag B106 (2018-2019)?, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 20.03.2019
EUU, Alm.del - 2018-19 - Spørgsmål 177: Spm. om, hvorvidt ministeren anerkender B 106 (2018-2019) forslagsstillernes skelnen mellem en ’arbejdsmarkedsprotokol’ og en ’social protokol’, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 20.03.2019
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik