Bruxelles, 19. november 2009 (uformelt topmøde)

Det svenske EU-formandskab har indkaldt til et ekstraordinært uformelt topmøde med EU's stats- og regeringschefer den 19. november 2009.

Denne artikel dækker disse emner:
Med Lissabontraktatens forventede ikrafttrædelse den 1. december 2009 har det svenske EU-formandskab indkaldt til et uformelt EU-topmøde den 19. november, hvor der skal opnås enighed om de to topposter der følger af Lissabontraktaten - fast formand for Det Europæiske Råd og højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Foruden de to politiske poster skal der også udpeges en generalsekretær for Rådets sekretariat.

Det Europæiske Råd består af EU-landenes stats- og regeringschefer samt formanden for Europa-Kommissionen og mødes mindst fire gange om året til de såkaldte EU-topmøder.

Formanden for Det Europæiske Råd vælges af stats- og regeringscheferne med kvalificeret flertal for en periode på 2½ år med mulighed for genudnævnelse i endnu én periode.

Det Europæiske Råds formand (populært kaldet præsident) har følgende arbejdsopgaver:
  • skal lede Det Europæiske Råds arbejde og give det fremdrift
  • sikrer forberedelsen og kontinuiteten af Det Europæiske Råds arbejde i samarbejde med formanden for Europa-Kommissionen og på grundlag af arbejdet i Rådet for Almindelige Anliggender
  • bestræber sig på at fremme sammenhold og konsensus i Det Europæiske Råd
  • forelægger Europa-Parlamentet en rapport efter hvert møde i Det Europæiske Råd.
EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (populært kaldet udenrigsminister) udnævnes også af stats- og regeringscheferne med kvalificeret flertal og med samtykke fra Europa-Kommissionens formand.

Den højtstående repræsentant har følgende arbejdsopgaver:
  • skal varetage EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og bidrage med sine forslag til udformningen af denne politik og gennemføre den som Rådets bemyndigede, hvilket også gælder for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
  • at varetage formandskabet for Rådet for Udenrigsanliggender.

Den højtstående repræsentant er samtidig en af Kommissionens næstformænd og skal sikre sammenhæng i EU's optræden udadtil. I denne egenskab varetager den højtstående repræsentant Kommissionens ansvarsområder med hensyn til eksterne forbindelser.

Resultat

Stats- og regeringscheferne opnåede enighed om belgiske Herman Van Rompuy som fast formand for Det Europæiske Råd og britiske Catherine Ashton som højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Den formelle vedtagelse vil blive truffet efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse den 1. december 2009.

Som generalsekretær for Rådet blev Pierre Boissieu udpeget.

Yderligere informationer

Pressemeddelelse fra det uformelle EU-topmøde

Tale af EU's kommende faste formand, Herman Van Rompuy, for Det Europæiske Råd 
 
Baggrundsinformation om EU's faste formand 
 
Baggrundsinformation om EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik