Ministerrådet

Ministerrådet består af en repræsentant for hver af EU-landenes regeringer, som regel en minister, som har beføjelse til at forpligte sin regering. Ministerrådet kaldes også Rådet for den Europæiske Union eller blot Rådet. Rådet er den oprindelige centrale lovgivende institution i EU, dog med Europa-Parlamentet som medlovgiver på de fleste områder.

Rådets sammensætning af ministre er forskellig alt efter hvilken type sager, der diskuteres. Der findes i alt 10 forskellige såkaldte rådsformationer. De ti rådsformationer er: 1. almindelige anliggender; 2. udenrigsanliggender; 3. økonomi og finans; 4. retlige og indre anliggender; 5. beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik; 6. konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet); 7. transport, telekommunikation og energi, 8. landbrug og fiskeri; 9. miljø, 10. uddannelse, ungdom, kultur og sport. Rådet må ikke forveksles med Det Europæiske Råd eller Europarådet.

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik