EU's institutioner


EU’s institutioner spiller hovedrollerne i det europæiske samarbejde. Hver institution har sin helt egen rolle og sine særlige beføjelser.

 

Særlig 5 institutioner spiller en central rolle, når EU skal lave love. Det er Europa-Parlamentet, Ministerrådet, Europa-Kommissionen, Det Europæiske Råd og EU-Domstolen.

Det Europæiske Råd udstikker kursen for EU’s udvikling og giver retningslinjer på vigtige områder. Europa-Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet laver EU-love i et tæt samspil. Og EU-Domstolen fortolker traktater og love, hvis medlemsstaterne er uenige om, hvordan de skal forstås. Kort fortalt er samspillet mellem EU-institutionerne dette:

  • Europa-Kommissionen har initiativretten og kommer med forslag til lovgivning.
  • Ministerrådet og Europa-Parlamentet vedtager sammen EU-lovgivningen. 

Når EU-lovgivningen er vedtaget, skal den gennemføres i medlemsstaterne. Også her spiller EU-institutionerne en central rolle. 

  • Kommissionen holder øje med, at traktaterne overholdes, og at lovgivningen gennemføres korrekt i medlemsstater. 
  • EU-Domstolen fortolker traktater eller EU-lovgivningen, når der opstår uenighed mellem institutioner og/eller medlemsstaterne.

Også i EU’s medlemslande er flere aktører i spil:

  • Regeringerne skal repræsentere deres lande i forhandlingerne i Ministerrådet, når landene skal stemme om EU-love. Regeringerne har også ansvaret for at gennemføre EU-lovene og sørge for, at virksomheder og borgere retter sig efter dem.

  • De nationale parlamenter kontrollerer deres regeringers arbejde i Ministerrådet og i Det Europæiske Råd. I Danmark skal Folketingets Europaudvalg f.eks. godkende regeringens EU-politik. 
Europa-Kommissionens bygning

Kommissionen

Kommissionen foreslår EU-love og tjekker, at medlemslandene overholder EU's traktater. 

Læs om Kommissionen
Ministerrådets bygning

Ministerrådet

Ministerrådet vedtager EU-love, i langt de fleste tilfælde sammen med Europa-Parlamentet. 

Læs om Ministerrådet
Europa-Parlamentets bygning

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet vedtager EU-love sammen med Ministerrådet. 

Læs om Europa-Parlamentet

EU-domstolen

EU-Domstolen

EU-Domstolen fortolker EU's traktater, når medlemslande og institutioner er uenige. 

Læs mere om EU-Domstolen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen til møde i Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råd udstikker kursen for EU og giver retningslinjer på vigtige områder. 

Læs om Det Europæiske Råd

Senest opdateret: [14.03.2019]

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik