Statusblade (KOM-sager tilgået Europaudvalget)

Statusblade giver dig mulighed for at følge en EU-sag gennem beslutningsprocessen. Statusbladene fungerer som en indgang til de relevante dokumenter fra både EU-systemet og den danske EU-beslutningsproces. Du har adgang til dokumenterne fra forslagets behandling både i Folketinget - notater , som Folketingets Europaudvalg har modtaget, referater og optagelser fra Europaudvalgets møder og meget mere samt dokumenterne fra forslagets behandling i EU's institutioner via databaserne EUR-Lex, OEIL, Rådets register samt IPEX
Din søgning gav 367 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Date Title Dokumentreference Procedurenummer Emne
13-08-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet KOM (2019) 0368 beskæftigelsespolitik, statistik
07-08-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET 12. FINANSBERETNING FRA KOMMISSIONEN OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE GARANTIFUND FOR LANDBRUGET REGNSKABSÅRET 2018 {SWD(2019) 317 final} KOM (2019) 0366 landbrug og fødevarer
06-08-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det associeringsråd, der er oprettet ved Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side, til vedtagelsen af en henstilling om forlængelse af handlingsplanen EU-Marokko om gennemførelse af den fremskredne status (2013-2018) KOM (2019) 0364 NLE/2019/0166 samarbejde med 3. lande
05-08-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM GARANTIFONDEN FOR AKTIONER I FORHOLD TIL TREDJELAND OG FORVALTNINGEN HERAF I 2018 Palæstinensiske Myndighed KOM (2019) 0363 budgetter, samarbejde med 3. lande, økonomi og finans
02-08-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en protokol til Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side om en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed om de generelle principper for dens deltagelse i EU-programmer KOM (2019) 0361 NLE/2019/0164 samarbejde med 3. lande, handel og WTO, naboskabspolitik
02-08-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af en protokol til Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side om en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed om de generelle principper for dens deltagelse i EU-programmer KOM (2019) 0362 NLE/2019/0165 samarbejde med 3. lande, handel og WTO, naboskabspolitik
02-08-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelsen") KOM (2019) 0359 CNS/2019/0162 territorier
30-07-2019 BERETNING FRA KOMMISSIONEN Årsrapport om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter i EU i 2017 KOM (2019) 0358 energipolitik
29-07-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN til RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 4-6/2019 KOM (2019) 0367 budgetter, landbrug og fødevarer
29-07-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Ækvivalens inden for finansielle tjenesteydelser KOM (2019) 0349 indre marked og erhvervspolitik
29-07-2019 REPORT FROM THE COMMISSION on the application in 2018 of Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents KOM (2019) 0356 åbenhed, Kommissionen, Rådet, Parlamentet
26-07-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET hvori det vurderes, i hvilket omfang medlemsstaterne har truffet de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor KOM (2019) 0355 retlige anliggender
25-07-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i ØPA-udvalget, som er nedsat ved den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Centralafrika på den anden side, i forbindelse med vedtagelsen af listen over voldgiftsmænd KOM (2019) 0348 NLE/2019/0160 handel og WTO, samarbejde med 3. lande
25-07-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i ØPA-Udvalget, som er nedsat ved den foreløbige aftale med henblik på indgåelse af en økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Centralafrika på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af procesreglerne for mægling, procesreglerne for voldgift og adfærdskodeksen for voldgiftsmænd KOM (2019) 0347 NLE/2019/0159 handel og WTO, samarbejde med 3. lande
24-07-2019 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Nineteenth Progress Report towards an effective and genuine Security Union KOM (2019) 0353 retlige anliggender, terrorpolitik
24-07-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Handelsudvalget, der er nedsat i henhold til den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side, for så vidt angår ændringen af bilag II og VIII til aftalens protokol II KOM (2019) 0346 NLE/2019/0158 handel og WTO, samarbejde med 3. lande
24-07-2019 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Data protection rules as a trust-enabler in the EU and beyond – taking stock KOM (2019) 0374 retlige anliggender, indre marked og erhvervspolitik
24-07-2019 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the assessment of recent alleged money laundering cases involving EU credit institutions KOM (2019) 0373 retlige anliggender, indre marked og erhvervspolitik, banker
24-07-2019 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the interconnection of national centralised automated mechanisms (central registries or central electronic data retrieval systems) of the Member States on bank accounts KOM (2019) 0372 økonomi og finans, banker, indre marked og erhvervspolitik
24-07-2019 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL assessing the framework for cooperation between Financial Intelligence Units KOM (2019) 0371 økonomi og finans
24-07-2019 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities {SWD(2019) 650 final} KOM (2019) 0370 retlige anliggender, terrorpolitik, indre marked og erhvervspolitik
24-07-2019 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Towards better implementation of the EU’s anti-money laundering and countering the financing of terrorism framework KOM (2019) 0360 retlige anliggender, terrorpolitik, indre marked og erhvervspolitik
24-07-2019 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en forvaltningsramme for budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne for euroområdet KOM (2019) 0354 COD/2019/0161 økonomi og finans, euroen
23-07-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Intensivering af EU's indsats for at beskytte og genoprette verdens skove {SWD(2019) 307 final} KOM (2019) 0352 miljø
22-07-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som indtages på Den Europæiske Unions vegne i det ØPA-udvalg, som er nedsat ved den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Ghana på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, for så vidt angår den planlagte vedtagelse af protokol nr. 1 til aftalen om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt samarbejde KOM (2019) 0341 NLE/2019/0156 samarbejde med 3. lande, handel og WTO
Din søgning gav 367 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik