Europaudvalget kontrollerer regeringens EU-politik

I Danmark har vi en tradition for at koordinere dansk EU-politik i tæt samarbejde mellem regering og Folketinget. Det er med til at sikre en høj, demokratisk legitimitet bag de beslutninger, der bliver taget i EU.

Animation: En EU-lovs vej gennem Folketinget

Folketingets Europaudvalg har et stramt program, når det om fredagen mødes på Christiansborg. Udvalget får nemlig ofte besøg af flere ministre, som skal orientere medlemmerne om regeringens EU-politik.

Ministrene forhandler på Danmarks vegne i Bruxelles, når EU foreslår nye love. Men der må ikke være et flertal i Folketinget imod den politik, som regeringen ønsker at følge i Bruxelles. Derfor besøger ministrene Folketingets Europaudvalg for at sikre sig opbakning til regeringens forhandlingsstrategi.

Det helt centrale i Folketingets kontrol med regeringens EU-politik er, at regeringen skal præsentere et såkaldt forhandlingsoplæg i Europaudvalget i de vigtigste EU-sager. Først når ministeren har fået et mandat, kan han eller hun rejse til Bruxelles og forhandle om EU-love på Danmarks vegne.

Regeringen må ikke have et flertal imod sin politik

Danmark har tradition for mindretalsregeringer, som fra sag til sag skal have støtte fra andre partier i Folketinget – også i EU-spørgsmål.

Folketingets Europaudvalg er bl.a. oprettet for at sikre, at den danske regering ikke kommer til at sige ja til et forslag til en EU-lov, som et flertal i Folketinget er imod.

Folketingets Europaudvalg er dermed med til at sikre kontinuitet i Danmarks EU-politik og opbakning til de beslutninger, som danske ministre tager i Bruxelles.

Folketingets Europaudvalg giver regeringen mandat

I de vigtigste EU-sager præsenterer ministrene et forhandlingsoplæg i Europaudvalget. Det sker ved, at ministeren fortæller, hvad regeringen mener om et givent forslag, og hvad den vil arbejde for i forhandlingerne i Ministerrådet. Man siger, at ministeren præsenterer sit forhandlingsoplæg.

Bagefter stiller EU-ordførerne spørgsmål, som ministeren svarer på. Nogle gange kan det få ministeren til at ændre forhandlingsoplægget, men det sker ikke særlig tit.

Efter 2-3 spørgerunder konkluderer formanden for Europaudvalget, om regeringen har fået sit mandat. Det har regeringen, hvis formanden ikke kan konstatere et flertal imod det.  

Det sker meget sjældent, at en minister må forlade Europaudvalget uden et forhandlingsmandat. I de allerfleste tilfælde kan ministeren rejse til Bruxelles med et mandat for at forhandle med ministerkolleger fra de andre EU-lande. 

Fakta om Europaudvalget 

  • Regeringen skal kun have et mandat fra Europaudvalget i sager af ’større rækkevidde’.
  • I andre væsentlige sager behøver en minister kun at orientere Europaudvalget.
  • Der er også en lang række mindre væsentlige EU-sager, som regeringen ikke behøver at komme i Europaudvalget med.
  • Regeringen vurderer, hvornår en sag falder ind under den ene eller den anden kategori.

 

Oversigt over, hvordan EU-politik bliver besluttet i Danmark 

Når Kommissionen fremsætter et lovforslag, skal det en tur til Danmark for at blive behandlet i flere forskellige udvalg i regeringen og Folketinget. Først herefter kan de danske ministre rejse til Bruxelles og forhandle lovforslaget på plads. 

Når Europa-Kommissionen fremsætter et forslag til en ny EU-lovgivning, bliver både embedsmænd, folketingsmedlemmer og ministre derfor sat i spil. 

Første fase

Kommissionens forslag bliver først behandlet i EU-specialudvalgene. Dem har vi 30 af i Danmark, og de består af relevante ministerier, styrelser og de vigtigste interesseorganisationer. Udenrigsministeriet er med i alle specialudvalgene, fordi de koordinerer EU-politikken i centraladministrationen. 

Specialudvalgene analyserer forslagets indhold, rækkevidde og konsekvenser. Herefter udarbejder de et bud – en indstilling – på Danmarks holdning til forslaget. 

Anden fase

I anden fase skal forslaget en tur forbi EU-udvalget. Det består af embedsmænd fra fagministerierne, og Udenrigsministeriet leder arbejdet i udvalget. EU-udvalget har tre funktioner:

  1. De følger udviklingen i EU-samarbejdet og drøfter overordnede hovedlinjer for Danmarks europapolitik.
  2. De sorterer tekniske og administrative sager fra politiske sager, så regeringen ikke drukner i teknikaliteter.
  3. De sørger for, at indstillingerne fra specialudvalgene passer med Danmarks EU-politiske linje. Det sker sjældent, at EU-udvalget retter i specialudvalgenes indstillinger. 

Tredje fase 

Regeringens holdning fastlægges og godkendes endeligt i tredje fase. Her foregår der en intern, skriftlig procedure på baggrund af indstillingerne fra specialudvalgene og EU-udvalget. Regeringen kan vælge at præsentere forslaget for Koordinations- og Økonomiudvalget, hvis der er tale om en stor EU-sag af særlig strategisk og tværgående karakter. 

Fjerde fase

Når regeringens holdning til forslaget er fastlagt, bliver den præsenteret for Folketingets Europaudvalg af den relevante minister. Ministeren skal have et forhandlingsmandat. Det får ministeren, hvis der ikke er et flertal imod regeringens holdning.

Det er op til regeringen selv at vurdere, om Europaudvalget skal have sager præsenteret til forhandlingsoplæg, eller om udvalget bare skal orienteres. 

Når Europaudvalget har tildelt ministeren et forhandlingsmandat, kan vedkommende rejse til Bruxelles og deltage i vedtagelsen af lovgivning i Rådet på Danmarks vegne.  

360-grader: Sådan får regeringen et mandat i Europaudvalget

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik