REACH - 2 forslag på kemikalieområdet

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (Reach), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og forordning (EF) {om persistente organiske miljøgifte} Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning

KOM20030644.pdf

Forslag til direktiv

KOM (2004) 0644.pdf

Ændret forslag

KOM20060375.pdf

Ændret forslag

KOM20060842.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
29.10.2003
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
COD/2003/0256
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 95 EF, Art. 95 EF, Art. 95 EF
EU's databaser om forslaget
Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
Spm. om tage implementeringen af REACH op til genovervejelse for at slække på kravene til kemikalieindustrien på grund af krisen (Jvf. det tjekkiske formandskabs forslag til konklusioner på mødet)? 29.05.2009 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2003) 0644

Spørgsmål 4

2008-09

Spm. om REACH giver Danmark problemer i forhold til at fastholde restriktioner, advarsler eller forbud mod visse kemiske stoffer, til udenrigsministeren, kopi til miljøministeren 08.09.2008 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2003) 0644

Spørgsmål 3

2007-08 (2. samling)

Hvilke konsekvenser mener udenrigsministeren, det får for Tjekkiet, hvis landet, som evt. følge af præsidentens nylige veto mod implementeringsloven, ikke vedtager REACH-reglerne? 02.09.2008 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 2384

2007-08 (2. samling)

Spm. om konsekvenserne for beskyttelsesniveauet efter vedtagelsen af bilag XI til forordning nr. 1907/2006 af 18/12-06, til udenrigsministeren, kopi til miljøministeren 11.07.2008 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2003) 0644

Spørgsmål 2

2007-08 (2. samling)

Spm. om ministerens redegørelse for mulighederne for at yde støtte til grønne organisationer med henblik på deres deltagelse i implementeringen af REACH. KOM (2003) 0644, til udenrigsministeren, kopi til miljøministeren 20.12.2006 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

Rådsmøde miljø 18/12-06

Spørgsmål 2

2006-07

Spm. om ministerens orientering om opfølgningen på Europa-Parlamentets og Rådets vedtagelse af REACH KOM (2003) 0644, til udenrigsministeren, kopi til miljøministeren 20.12.2006 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

Rådsmøde miljø 18/12-06

Spørgsmål 3

2006-07

Samråddspørgsmålet er trukket tilbage - Samrådsspm. om udviklingen i forhandlingerne om REACH og sammenbruddet i forhandlingerne 28/11-06, til miljøministeren, kopi til udenrigsministeren 29.11.2006 Ikke besvaret Samrådsspørgsmål

KOM (2003) 0644

Samrådsspørgsmål A

2006-07

Spm. om oversendelse af notat, om hvilke krav der ligges til grund for vurdering af, om anvendelsen af et kemikalie er tilstrækkeligt kontrolleret, til udenrigsministeren, kopi til miljøministeren 31.10.2006 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2003) 0644

Spørgsmål 1

2006-07

Vil ministeren underskrive den erklæring om, at landene støtter, at EU-formandsskabet skal tage initiativ til at styrke princippet om altid at erstatte skadelige stoffer med sikre alternativer, således som det er angivet i de afsluttende forhandlinger om REACH, som Greenpeace har taget initiativ til og som en række miljøministre allerede har underskrevet? 13.10.2006 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 230

2006-07

Vil ministeren sikre, at Danmark i EU's forhandlinger omkring REACH arbejder for, at der indføres en pligt til at substituere skadelige kemiske stoffer med ikke skadelige alternativer og at der, hvor der ikke findes sådanne alternativer, gives en tidsbegrænset tilladelse kombineret med en substitutionsplan? 18.05.2005 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 1503

2004-05 (2. samling)

Vil ministeren sikre, at Danmark i EU's forhandlinger omkring REACH arbejder for, at stoffer kun kan undtages fra godkendelsesordningen i REACH, så længe kravene til disse stoffer i andre reguleringer er mindst lige så stringente som under artikel VII? 18.05.2005 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 1504

2004-05 (2. samling)

Vil ministeren sikre, at Danmark i REACH-forhandlingerne i EU arbejder for, at kosmetik bliver omfattet af REACH? 18.05.2005 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 1508

2004-05 (2. samling)

Vil ministeren, hvis det viser sig, at EU’s nye kemikaliereform "Reach" ikke er omfattende nok, arbejde for nationale regler, der kan sikre forbrugerne imod hormonforstyrrende stoffer? 11.05.2005 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 1363

2004-05 (2. samling)

Om at flytte koordineringen af Kommissionens forslag til ny kemikalieregulering tilbage til Miljørådet 25.03.2004 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 2630

2003-04

Om sikring af danske brugsanvisninger, når EU's kemikaliereform REACH træder i kraft. 19.02.2004 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 2026

2003-04

Om rådskompetence vedrørende EU's kemikaliepolitik og -lovgivning. 12.12.2003 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 836

2003-04

Om topmødes behandling af EU's kemikaliepolitik og -lovgivning 11.12.2003 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 834

2003-04

Om EU's planer om at flytte revisionen af kemikaliepolitik og -lovgivning. 05.12.2003 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 828

2003-04

Om miljøministerens inddragelse i EU's planer om at flytte revisionen af kemikaliepolitikken. 05.12.2003 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 833

2003-04

Om flytning af EU's kemikalielovgivning til Konkurrenceevnerådet 28.11.2003 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 617

2003-04

Om, hvad konkurrenceevne betyder på kemikalieområdet 28.11.2003 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 618

2003-04

Om regeringens kemikaliepolitik 28.11.2003 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 619

2003-04

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Hvilke konsekvenser mener udenrigsministeren, det får for Tjekkiet, hvis landet, som evt. følge af præsidentens nylige veto mod implementeringsloven, ikke vedtager REACH-reglerne? 02.09.2008 § 20-spørgsmål

S 2384

2007-08 (2. samling)

Vil ministeren underskrive den erklæring om, at landene støtter, at EU-formandsskabet skal tage initiativ til at styrke princippet om altid at erstatte skadelige stoffer med sikre alternativer, således som det er angivet i de afsluttende forhandlinger om REACH, som Greenpeace har taget initiativ til og som en række miljøministre allerede har underskrevet? 13.10.2006 § 20-spørgsmål

S 230

2006-07

Vil ministeren sikre, at Danmark i EU's forhandlinger omkring REACH arbejder for, at der indføres en pligt til at substituere skadelige kemiske stoffer med ikke skadelige alternativer og at der, hvor der ikke findes sådanne alternativer, gives en tidsbegrænset tilladelse kombineret med en substitutionsplan? 18.05.2005 § 20-spørgsmål

S 1503

2004-05 (2. samling)

Vil ministeren sikre, at Danmark i EU's forhandlinger omkring REACH arbejder for, at stoffer kun kan undtages fra godkendelsesordningen i REACH, så længe kravene til disse stoffer i andre reguleringer er mindst lige så stringente som under artikel VII? 18.05.2005 § 20-spørgsmål

S 1504

2004-05 (2. samling)

Vil ministeren sikre, at Danmark i REACH-forhandlingerne i EU arbejder for, at kosmetik bliver omfattet af REACH? 18.05.2005 § 20-spørgsmål

S 1508

2004-05 (2. samling)

Vil ministeren, hvis det viser sig, at EU’s nye kemikaliereform "Reach" ikke er omfattende nok, arbejde for nationale regler, der kan sikre forbrugerne imod hormonforstyrrende stoffer? 11.05.2005 § 20-spørgsmål

S 1363

2004-05 (2. samling)

Henvendelse af 8/12-04 fra Forbrugerrådet vedr. rådsmøde miljø 20/12-04 08.12.2004 Henvendelse

Rådsmøde miljø 20/12-04

Bilag 2

2004-05 (1. samling)

REACH står for Registrering, Evaluering, Autorisation af kemikalier (CHemicals). Lovpakken indeholder forslag om oprettelse af REACH-systemet, et integreret system til registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier, samt om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur. Gennem REACH forpligtes de virksomheder, der fremstiller og importerer kemikalier, til at vurdere risikoen ved brug af produkterne og træffe de nødvendige foranstaltninger for at kunne forvalte alle identificerede risici. Der indføres omvendt bevisbyrde, således at industrien skal bevise, at sikkerheden ved de markedsførte kemikalier er i orden.

Den foreslåede forordning vil kunne erstatte mere end 40 eksisterende direktiver og forordninger.

REACH udgør den største lovgivningspakke i EU nogensinde. De nye regler, skal sikre registrering, kontrol og regulering af ca. 30.000 af de 100.000 stoffer, der findes på kemikaliemarkedet. I dag er området reguleret af ca. 40 EU retsakter,som vil blive erstattet af REACH forordningen.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Grund- og nærhedsnotat om komitésag vedr. kemikalier (REACH) 16.09.2013 Notat

EUU alm. del

Bilag 567

2012-13

Spm. om tage implementeringen af REACH op til genovervejelse for at slække på kravene til kemikalieindustrien på grund af krisen (Jvf. det tjekkiske formandskabs forslag til konklusioner på mødet)? 29.05.2009 Udvalgsspørgsmål

KOM (2003) 0644

Spørgsmål 4

2008-09

EUU KOM (2003) 0644 - svar på spørgsmål 4, fra udenrigsministeren 22.06.2009 Endeligt svar

Svar på KOM (2003) 0644

Spørgsmål 4

2008-09

Svar på spm. nr. S 2384 10.09.2008 Endeligt svar

Svar på S 2384

2007-08 (2. samling)

Spm. om REACH giver Danmark problemer i forhold til at fastholde restriktioner, advarsler eller forbud mod visse kemiske stoffer, til udenrigsministeren, kopi til miljøministeren 08.09.2008 Udvalgsspørgsmål

KOM (2003) 0644

Spørgsmål 3

2007-08 (2. samling)

EUU KOM (2003) 0644 - svar på spørgsmål 3, fra udenrigsministeren 01.10.2008 Endeligt svar

Svar på KOM (2003) 0644

Spørgsmål 3

2007-08 (2. samling)

Hvilke konsekvenser mener udenrigsministeren, det får for Tjekkiet, hvis landet, som evt. følge af præsidentens nylige veto mod implementeringsloven, ikke vedtager REACH-reglerne? 02.09.2008 § 20-spørgsmål

S 2384

2007-08 (2. samling)

Spm. om konsekvenserne for beskyttelsesniveauet efter vedtagelsen af bilag XI til forordning nr. 1907/2006 af 18/12-06, til udenrigsministeren, kopi til miljøministeren 11.07.2008 Udvalgsspørgsmål

KOM (2003) 0644

Spørgsmål 2

2007-08 (2. samling)

EUU KOM (2003) 0644 - svar på spm. 2, fra udenrigsministeren 31.07.2008 Endeligt svar

Svar på KOM (2003) 0644

Spørgsmål 2

2007-08 (2. samling)

Erhvervsministeriets EU-Nyhedsrapport 1. halvår 2007 over det tyske formandskabs prioriteter for EU i 1. halvår 2007 06.02.2007 Notat

EUU alm. del

Bilag 197

2006-07

EUU 2773 - Svar på spørgsmål 2, fra udenrigsministeren 24.01.2007 Endeligt svar

Rådsmøde miljø 18/12-06

2006-07

EUU 2773 - Svar på spørgsmål 3, fra udenrigsministeren 24.01.2007 Endeligt svar

Rådsmøde miljø 18/12-06

2006-07

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 15/12-06 03.01.2007 Referat

EUU alm. del

Bilag 130

2006-07

Spm. om ministerens redegørelse for mulighederne for at yde støtte til grønne organisationer med henblik på deres deltagelse i implementeringen af REACH. KOM (2003) 0644, til udenrigsministeren, kopi til miljøministeren 20.12.2006 Udvalgsspørgsmål

Rådsmøde miljø 18/12-06

Spørgsmål 2

2006-07

Spm. om ministerens orientering om opfølgningen på Europa-Parlamentets og Rådets vedtagelse af REACH KOM (2003) 0644, til udenrigsministeren, kopi til miljøministeren 20.12.2006 Udvalgsspørgsmål

Rådsmøde miljø 18/12-06

Spørgsmål 3

2006-07

2773. samling i Rådet Miljø Bruxelles, den 18. december 2006 18.12.2006 Pressemeddelelse

Rådsmøde miljø 18/12-06

2006-07

2 aktuelle notater vedr. REACH 14.12.2006 Notat

KOM (2003) 0644

Bilag 16

2006-07

Europa-Parlamentet har sat sidste punktum på REACH 14.12.2006 EU note

EU-note

E 16

2006-07

Miljøministeriets notat vedrørende REACH 07.12.2006 Notat

KOM (2003) 0644

Bilag 15

2006-07

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH 04.12.2006 EU note

EU-note

E 14

2006-07

Samråddspørgsmålet er trukket tilbage - Samrådsspm. om udviklingen i forhandlingerne om REACH og sammenbruddet i forhandlingerne 28/11-06, til miljøministeren, kopi til udenrigsministeren 29.11.2006 Samrådsspørgsmål

KOM (2003) 0644

Samrådsspørgsmål A

2006-07

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 27/10-06 21.11.2006 Referat

EUU alm. del

Bilag 71

2006-07

Beslutningsreferat fra europaudvalgsmødet den 27/10-06 vedr. dagsordenspunkt 4 om REACH 31.10.2006 Meddelelse

KOM (2003) 0644

Bilag 14

2006-07

Spm. om oversendelse af notat, om hvilke krav der ligges til grund for vurdering af, om anvendelsen af et kemikalie er tilstrækkeligt kontrolleret, til udenrigsministeren, kopi til miljøministeren 31.10.2006 Udvalgsspørgsmål

KOM (2003) 0644

Spørgsmål 1

2006-07

EUU KOM (2003) 0644 - svar på spørgsmål 1, fra udenrigsministeren 09.11.2006 Endeligt svar

Svar på KOM (2003) 0644

Spørgsmål 1

2006-07

Henvendelse af 26/10-06 fra Forbrugerrådet om REACH 26.10.2006 Henvendelse

KOM (2003) 0644

Bilag 13

2006-07

Udtalelse fra MPU af 25/10-06 vedr. REACH 25.10.2006 Notat

KOM (2003) 0644

Bilag 11

2006-07

4 notater fra miljøministeriet vedr. REACH 25.10.2006 Notat

KOM (2003) 0644

Bilag 12

2006-07

Aktuelt notat vedr. REACH - forud for mødet i Europaudvalget 27/10-06 23.10.2006 Notat

KOM (2003) 0644

Bilag 10

2006-07

Svar på spm. nr. S 230 23.10.2006 Endeligt svar

Svar på S 230

2006-07

Vil ministeren underskrive den erklæring om, at landene støtter, at EU-formandsskabet skal tage initiativ til at styrke princippet om altid at erstatte skadelige stoffer med sikre alternativer, således som det er angivet i de afsluttende forhandlinger om REACH, som Greenpeace har taget initiativ til og som en række miljøministre allerede har underskrevet? 13.10.2006 § 20-spørgsmål

S 230

2006-07

Henvendelse af 3/7 fra Nordisk råd vedr. rekommandation vedr. REACH 04.07.2006 Henvendelse

KOM (2003) 0644

Bilag 9

2005-06

Beslutningsreferat vedr. ekstraordinært rådsmøde konkurrenceevne 13/12-05 13.12.2005 Beslutningsreferat

Ekstraordinært rådsmøde konkurrenceevne 13/12-05

Bilag 4

2005-06

Reach: 2 notater fra miljøministeriet 12.12.2005 Samlenotat

Ekstraordinært rådsmøde konkurrenceevne 13/12-05

Bilag 3

2005-06

Henvendelse af 9/12-05 fra Danmarks Naturfredningsforenng m.fl. vedr. REACH forud for Europaudvalgsmøde 12/12-05 09.12.2005 Henvendelse

KOM (2003) 0644

Bilag 8

2005-06

Reach: 5 notater fra miljøministeriet 09.12.2005 Notat

Ekstraordinært rådsmøde konkurrenceevne 13/12-05

Bilag 2

2005-06

Redegørelse vedr. rådsmøde konkurrenceevne 28-29/11-05 - erhvervsdelen 07.12.2005 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde konkurrenceevne 28-29/11-05

Bilag 8

2005-06

Samlenotat vedr. konkurrenceevne 13/12-05 05.12.2005 Samlenotat

Ekstraordinært rådsmøde konkurrenceevne 13/12-05

Bilag 1

2005-06

Besvarelse af MPU's spm. 55 om evt. svækkelse af eksisterende danske regler 25.11.2005 Notat

KOM (2003) 0644

Bilag 5

2005-06

Besvarelse af MPU's spm. 56 om overholdelse af grænseværdierne for visse partikler mht. luftkvalitet 25.11.2005 Notat

KOM (2003) 0644

Bilag 6

2005-06

Besvarelse af MPU's spm. 5 om Europa-Parlamentets behandling af sagen 25.11.2005 Notat

KOM (2003) 0644

Bilag 7

2005-06

Europa-Parlamentets behandling af lovgivningsinitiativer på samlingen i Strasbourg den 14. – 17. november 2005 - Oversigtsnotat nr. 13 24.11.2005 Info note

Info-note

I 12

2005-06

Henvendelse af 23/11-05 fra Forbrugerrådet vedr. rådsmøde konkurrenceevne 28-29/11-05 23.11.2005 Henvendelse

Rådsmøde konkurrenceevne 28-29/11-05

Bilag 5

2005-06

Tillæg til samlenotat vedr. konkurrenceevne 28-29/11-05 - pkt. 6 22.11.2005 Samlenotat

Rådsmøde konkurrenceevne 28-29/11-05

Bilag 3

2005-06

Samlenotat vedr. konkurrenceevne 28-29/11-05 - pkt. 4-11 17.11.2005 Samlenotat

Rådsmøde konkurrenceevne 28-29/11-05

Bilag 1

2005-06

Miljøministeriets danske positionspapir vedr. REACH 11.11.2005 Notat

EUU alm. del

Bilag 46

2005-06

Redegørelse vedr. rådsmøde miljø 17/10-05 28.10.2005 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde (miljø) 17/10-05

Bilag 2

2005-06

Statsministerens skrivelse til formanden for Europa-Kommissionen vedr. REACH 17.10.2005 Notat

KOM (2003) 0644

Bilag 3

2005-06

Formandskabets konklusioner fra rådsmødet (konkurrenceevne) 11/10-05 vedr. REACH 17.10.2005 Notat

KOM (2003) 0644

Bilag 4

2005-06

2684. samling i Rådet Miljø - Luxembourg, den 17. oktober 2005 17.10.2005 Pressemeddelelse

Rådsmøde (miljø) 17/10-05

2005-06

Redegørelse vedr. rådsmøde konkurrenceevne 11/10-05 - konkurrencedelen 13.10.2005 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde konkurrenceevne 11/10-05

Bilag 7

2005-06

2681. samling i Rådet Konkurrenceevne (det indre marked, industri og forskning) Luxembourg, den 11. oktober 2005 11.10.2005 Pressemeddelelse

Rådsmøde konkurrenceevne 11/10-05

2005-06

Henvendelse fra Forbrugerrådet 6/10-05 06.10.2005 Henvendelse

Rådsmøde konkurrenceevne 11/10-05

Bilag 5

2005-06

Samlenotat vedr. miljø 17/10-05 06.10.2005 Samlenotat

Rådsmøde (miljø) 17/10-05

Bilag 1

2005-06

Internt dokument 05.10.2005 EU note

EU-note

E 2

2005-06

Samlenotat vedr. konkurrenceevne 11/10-05 - pkt. 1-3 og 5 29.09.2005 Samlenotat

Rådsmøde konkurrenceevne 11/10-05

Bilag 1

2004-05 (2. samling)

Henvendelse af 12/9-05 fra Danmarks Naturfredningsforening vedr. publikationen "Reach eller kemisk kaos" 13.09.2005 Henvendelse

KOM (2003) 0644

Bilag 2

2004-05 (2. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde miljø 24/6-05 30.06.2005 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde miljø 24/6-05

Bilag 4

2004-05 (2. samling)

2670. samling i Rådet Miljø - Luxembourg, den 24. juni 2005 24.06.2005 Pressemeddelelse

Rådsmøde miljø 24/6-05

2004-05 (2. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde konkurrenceevne 6/6-05 14.06.2005 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde konkurrenceevne 6.-7/6-05

Bilag 4

2004-05 (2. samling)

Samlenotat vedr. miljø 24/6-05 09.06.2005 Samlenotat

Rådsmøde miljø 24/6-05

Bilag 1

2004-05 (2. samling)

2665. samling i Rådet Konkurrenceevne (det indre marked, industri og forskning) - Luxembourg, den 6.-7. juni 2005 06.06.2005 Pressemeddelelse

Rådsmøde konkurrenceevne 6.-7/6-05

2004-05 (2. samling)

Svar på spm. nr. S 1503 03.06.2005 Endeligt svar

Svar på S 1503

2004-05 (2. samling)

Svar på spm. nr. S 1504 03.06.2005 Endeligt svar

Svar på S 1504

2004-05 (2. samling)

Svar på spm. nr. S 1508 03.06.2005 Endeligt svar

Svar på S 1508

2004-05 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde nr. 2665 konkurrenceevne 6-7/6-05 30.05.2005 Samlenotat

Rådsmøde konkurrenceevne 6.-7/6-05

Bilag 2

2004-05 (2. samling)

Svar på spm. nr. S 1363 25.05.2005 Endeligt svar

Svar på S 1363

2004-05 (2. samling)

Vil ministeren sikre, at Danmark i EU's forhandlinger omkring REACH arbejder for, at der indføres en pligt til at substituere skadelige kemiske stoffer med ikke skadelige alternativer og at der, hvor der ikke findes sådanne alternativer, gives en tidsbegrænset tilladelse kombineret med en substitutionsplan? 18.05.2005 § 20-spørgsmål

S 1503

2004-05 (2. samling)

Vil ministeren sikre, at Danmark i EU's forhandlinger omkring REACH arbejder for, at stoffer kun kan undtages fra godkendelsesordningen i REACH, så længe kravene til disse stoffer i andre reguleringer er mindst lige så stringente som under artikel VII? 18.05.2005 § 20-spørgsmål

S 1504

2004-05 (2. samling)

Vil ministeren sikre, at Danmark i REACH-forhandlingerne i EU arbejder for, at kosmetik bliver omfattet af REACH? 18.05.2005 § 20-spørgsmål

S 1508

2004-05 (2. samling)

Vil ministeren, hvis det viser sig, at EU’s nye kemikaliereform "Reach" ikke er omfattende nok, arbejde for nationale regler, der kan sikre forbrugerne imod hormonforstyrrende stoffer? 11.05.2005 § 20-spørgsmål

S 1363

2004-05 (2. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde miljø 20/12-04 22.12.2004 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde miljø 20/12-04

Bilag 4

2004-05 (1. samling)

2632. samling i Rådet Miljø - Bruxelles, den 20. december 2004 21.12.2004 Pressemeddelelse

Rådsmøde miljø 20/12-04

2004-05 (1. samling)

Henvendelse af 8/12-04 fra Forbrugerrådet vedr. rådsmøde miljø 20/12-04 08.12.2004 Henvendelse

Rådsmøde miljø 20/12-04

Bilag 2

2004-05 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde miljø 20/12-04 02.12.2004 Samlenotat

Rådsmøde miljø 20/12-04

Bilag 1

2004-05 (1. samling)

2624. samling i Rådet Konkurrenceevne (det indre marked, industri og forskning) - Bruxelles, den 25.-26. november 2004 26.11.2004 Pressemeddelelse

Rådsmøde (Konkurrenceevne) 25-26/11 2004

2004-05 (1. samling)

Henvendelse fra Forbrugerrådet vedr. punkt 5 på dagsordenen (REACH) 16.11.2004 Henvendelse

Rådsmøde (Konkurrenceevne) 25-26/11 2004

Bilag 3

2004-05 (1. samling)

Notat samt rapport vedr. analyse af de administrative konsekvenser af REACH 12.11.2004 Notat

KOM (2003) 0644

Bilag 1

2004-05 (1. samling)

Samlenotat vedr. konkurrenceevne 25-26/11 2004 - Økonomi- og erhvervsdelen 12.11.2004 Samlenotat

Rådsmøde (Konkurrenceevne) 25-26/11 2004

Bilag 2

2004-05 (1. samling)

Økonomi- og erhvervsministeriets EU-nyhedsrapport 2. halvår 2004 12.10.2004 Notat

EUU alm. del

Bilag 21

2004-05 (1. samling)

Rådsmøde miljø 28/6 2004 redegørelse 02.07.2004 Notat

EUU Alm. del, 20031

Bilag 1071

2003-04

2593. samling i Rådet Miljø - Den 28. juni 2004 i Luxembourg 28.06.2004 Pressemeddelelse

Rådsmøde nr. 2593 28-29/06 2004

2003-04

Henvendelse fra Forbrugerrådet med kommentater til EUU møde 18/6 17.06.2004 Notat

EUU Alm. del, 20031

Bilag 1009

2003-04

Rådsmøde miljøministre 28/6-04 samlenotat 14.06.2004 Notat

EUU Alm. del, 20031

Bilag 981

2003-04

Rådsmøde (konkurrenceevne 17-18/5-04) Redegørelse 02.06.2004 Notat

EUU Alm. del, 20031

Bilag 937

2003-04

Frokostmøde med miljøkommissær 24/5 2004 19.05.2004 Info note

Info-note

I 131

2003-04

2583. samling i Rådet - Konkurrenceevne (det indre marked, industri og forskning) - Bruxelles, den 17. maj 2004 18.05.2004 Pressemeddelelse

Rådsmøde nr. 2583 17-18/05-2004

2003-04

henvendelse fra Forbrugerrådet om REACH-regulering, forbrugerbeskyttelse 13.05.2004 Notat

EUU Alm. del, 20031

Bilag 850

2003-04

Rådsmøde konkurrenceevne 17-18/5 04 (IM delen) samlenotat 06.05.2004 Notat

EUU Alm. del, 20031

Bilag 835

2003-04

Om at flytte koordineringen af Kommissionens forslag til ny kemikalieregulering tilbage til Miljørådet 25.03.2004 § 20-spørgsmål

S 2630

2003-04

Svar: Om at flytte koordineringen af Kommissionens forslag til ny kemikalieregulering tilbage til Miljørådet 25.03.2004 Endeligt svar

Svar på S 2630

2003-04

Rådsmøde IM/industri/forskning 11/3 04 (indre markedsdelen) redegørelse 22.03.2004 Notat

EUU Alm. del, 20031

Bilag 660

2003-04

Rådsmøde miljøministre 2/3 Redegørelse 12.03.2004 Notat

EUU Alm. del, 20031

Bilag 618

2003-04

2570. samling i Rådet - KONKURRENCEEVNE - (det indre marked, industri og forskning) den 11. marts 2004 i Bruxelles 11.03.2004 Pressemeddelelse

Rådsmøde nr. 2570 11/3-2004

2003-04

2566. samling i Rådet - MILJØ - den 2. marts 2004 i Bruxelles 02.03.2004 Pressemeddelelse

Rådsmøde nr. 2566 2/3 2004

2003-04

Rådsmøde konkurrenceevne 11/3 04 samlenotat 27.02.2004 Notat

EUU Alm. del, 20031

Bilag 572

2003-04

EU-nyhedsrapport 1. halvår 2004 25.02.2004 Notat

EUU Alm. del, 20031

Bilag 569

2003-04

Rådsmøde miljøministre 2. marts 2004 Samlenotat 19.02.2004 Notat

EUU Alm. del, 20031

Bilag 537

2003-04

Om sikring af danske brugsanvisninger, når EU's kemikaliereform REACH træder i kraft. 19.02.2004 § 20-spørgsmål

S 2026

2003-04

Svar: Om sikring af danske brugsanvisninger, når EU's kemikaliereform REACH træder i kraft. 19.02.2004 Endeligt svar

Svar på S 2026

2003-04

henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening M.fl. om kemikalielovgivning 17.02.2004 Notat

EUU Alm. del, 20031

Bilag 519

2003-04

Grundnotat vedr. registrering af kemikalier og etablering af et Europæiske Kemikalieagentur 06.02.2004 Notat

EUU Alm. del, 20031

Bilag 494

2003-04

Referat af åbent samråd i Europaudvalget om kemikalieregulering 19.01.2004 Info note

Info-note

I 54

2003-04

Rådsmøde miljøministre 22/12 03 Redegørelse 12.01.2004 Notat

EUU Alm. del, 20031

Bilag 420

2003-04

2556. samling i Rådet - MILJØ - den 22. december 2003 i Bruxelles 22.12.2003 Pressemeddelelse

Rådsmøde nr. 2556 22/12 2003

2003-04

Medd. om CD-rom fra åbent samråd, lydoptagelse - kemikalier 19.12.2003 Info note

Info-note

I 44

2003-04

Henvendelse fra Forbrugerrådet om kommentarer til rådsmøde miljø på EUU-møde 19/12 03. 17.12.2003 Notat

EUU Alm. del, 20031

Bilag 386

2003-04

Silvio Berlusconis brev til stats- og regeringscheferne vedrørende kemikaliepolitikken 15.12.2003 Notat

EUU Alm. del, 20031

Bilag 372

2003-04

Miljøministeriets besvarelse af spørgsmål 18 (kemikalielovgivningen) 15.12.2003 Notat

EUU Alm. del, 20031

Bilag 373

2003-04

Rådsmøde miljøministre 22/12 Samlenotat 12.12.2003 Notat

EUU Alm. del, 20031

Bilag 363

2003-04

Om rådskompetence vedrørende EU's kemikaliepolitik og -lovgivning. 12.12.2003 § 20-spørgsmål

S 836

2003-04

Svar: Om rådskompetence vedrørende EU's kemikaliepolitik og -lovgivning. 12.12.2003 Endeligt svar

Svar på S 836

2003-04

Om topmødes behandling af EU's kemikaliepolitik og -lovgivning 11.12.2003 § 20-spørgsmål

S 834

2003-04

Svar: Om topmødes behandling af EU's kemikaliepolitik og -lovgivning 11.12.2003 Endeligt svar

Svar på S 834

2003-04

Rådsmøde (konkurrenceevne) 26-27/11-03 Redegørelse 11.12.2003 Notat

EUU Alm. del, 20031

Bilag 349

2003-04

Om EU's planer om at flytte revisionen af kemikaliepolitik og -lovgivning. 05.12.2003 § 20-spørgsmål

S 828

2003-04

Svar: Om EU's planer om at flytte revisionen af kemikaliepolitik og -lovgivning. 05.12.2003 Endeligt svar

Svar på S 828

2003-04

Om miljøministerens inddragelse i EU's planer om at flytte revisionen af kemikaliepolitikken. 05.12.2003 § 20-spørgsmål

S 833

2003-04

Svar: Om miljøministerens inddragelse i EU's planer om at flytte revisionen af kemikaliepolitikken. 05.12.2003 Endeligt svar

Svar på S 833

2003-04

Om flytning af EU's kemikalielovgivning til Konkurrenceevnerådet 28.11.2003 § 20-spørgsmål