L 79 A Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., integrationsloven og udlændingeloven.
(Styrkelse af familiesammenførtes danskindlæring og fremrykket og intensiveret danskuddannelse til flygtninge m.v.).
Af: Folketinget
Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Samling: 2004-05 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 6

Til:
integrationsminister Rikke Hvilshøj (V)
Dato:
28-02-2005
Samling:
2004-05 (2. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Vil en centralisering, jf. forslaget om, at det alene er ministeren, der træffer beslutning om "hvor mange personer der skal tilbydes genbosætning i Danmark under de nævnte kategorier", jf. lovforslagets punkt 4.2.1, ikke betyde, at denne beslutning træffes i et lukket forum, hvorefter personer udefra ikke har mulighed for at se beslutningen efter ? Spørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2004-05, 1. samling, jf. L 97 - spørgsmål 15.

Endeligt svar

Dokumentdato:
13-04-2005
Modtaget:
13-04-2005
Omdelt:
13-04-2005
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik