L 86 Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og campering m.v. og forskellige andre love.
(Udmøntning af kommunalreformen i en række love på natur- og miljøområdet).
Af: Miljøminister 2001 Connie Hedegaard (KF)
Udvalg: Miljø- og Planlægningsudvalget
Samling: 2004-05 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 38

Til:
miljøminister 2001 Connie Hedegaard (KF)
Dato:
03-06-2005
Samling:
2004-05 (2. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bedes yde teknisk bistand til et ændringsforslag der medfører, at tilladelse og tilsyn med klapning/dumpning af opgravet bundmateriale indenfor søterritoriet overgår til regionerne, at regionerne fremover vil være vandløbsmyndighed for de nuværende amtsvandløb, og giver staten kompetencen i forhold til Tøndermarsken i stedet for kommunalbestyrelsen

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik