Forslag om begrænsning af markedsføring og anvendelse af perfluoroktansulfonater

Forslag til Europa-Parlamentets of Rådets direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse af perfluoroktansulfonater (ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF)

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2006/122/EF
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20050618.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
05.12.2005
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2005/0244
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 95 EF
EU's databaser om forslaget
Titel Dato Dokumenttype Nummer
Svar på spm. nr. 2829 20.02.2007 Endeligt svar

Svar på S 2829

2006-07

Svar på spm. nr. S 2830 20.02.2007 Endeligt svar

Svar på S 2830

2006-07

Vil ministeren i forlængelse af sit svar på spørgsmål nr. S 2908, 2004/2005, 2. samling redegøre for, hvilke initiativer regeringen har taget for at sikre et forbud mod PFOS og PFOA i EU og for at få disse stoffer optaget i protokollen fra 1998 om persistente organiske miljøgifte (POP-protokollen) under Genevekonventionen om grænseoverskridende luftforurening i Europa samt i den globale POP-konvention – Stockholmkonventionen om POP stoffer fra 2001? 14.02.2007 § 20-spørgsmål

S 2829

2006-07

Vil ministeren i forlængelse af sit svar på spørgsmål nr. S 101 redegøre for, hvilke initiativer regeringen har taget for at sikre et EU-forbud mod stoffer, der kan nedbrydes til PFOS? 14.02.2007 § 20-spørgsmål

S 2830

2006-07

Spm. om oversende af notat, der belyser, hvor mange ton PFOS, der anvendes i EU, til udenrigsministeren, kopi til miljøministeren 04.05.2006 Udvalgsspørgsmål

KOM (2005) 0618

Spørgsmål 1

2005-06

EUU KOM (2005) 0618 - svar på spørgsmål 1, fra udenrigsministeren 01.06.2006 Endeligt svar

Svar på KOM (2005) 0618

Spørgsmål 1

2005-06

Beslutningsreferat fra Europaudvalgsmødet 28/4-06 02.05.2006 Notat

KOM (2005) 0618

Bilag 5

2005-06

Udtalelse af 27/4-06 fra Miljø- og Planlægningsudvalget 27.04.2006 Notat

KOM (2005) 0618

Bilag 4

2005-06

Aktuelt notat om begrænsning af markedsføring og anvendelse af perfluoroktansulfonater (PFOS) 24.04.2006 Notat

KOM (2005) 0618

Bilag 3

2005-06

Revideret grundnotat om begrænsning af markedsføring og anvendelse af perfluoroktansulfonater 06.04.2006 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2005) 0618

Bilag 2

2005-06

Grundnotat om direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse af perfluoroktansulfonater (PFOS) 06.02.2006 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2005) 0618

Bilag 1

2005-06

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik