Samordning af visse love og administrative bestemmelser i medemsstaterne vedr. udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om revision af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed (tv uden grænser)

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2007/65/EF
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20050646.pdf

Ændret forslag

KOM20070170.pdf

Ændret forslag

KOM20070639.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
30.01.2006
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2005/0260
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF
EU's databaser om forslaget

Forslaget fra Kommissionen har til formål at sikre, at udbydere af nye "on-demand" audiovisuelle tjenester kan udnytte fordelene ved det indre marked på linje med traditionelle tv-virksomheder. De to væsentligste nyskabelser i Kommissionens forslag er tilladelse af produktplacering i visse programtyper og liberalisering af reglerne for reklamer i tv.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Redegørelse vedr. rådsmøde uddannelse, ungdom og kultur 24.-25/5-07 - kulturdelen 06.06.2007 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde uddannelse, ungdom og kultur 24-25/5-07

Bilag 4

2006-07

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 16/5-07 29.05.2007 Referat

EUU alm. del

Bilag 342

2006-07

2802. samling i Rådet Uddannelse, ungdom og kultur Bruxelles, den 24.-25. maj 2007 24.05.2007 Pressemeddelelse

Rådsmøde uddannelse, ungdom og kultur 24-25/5-07

2006-07

Spm. om vanskelighederne vedr. debatten om produktplacering og reklamer, til udenrigsministeren, kopi til kulturministeren 18.05.2007 Udvalgsspørgsmål

KOM (2005) 0646

Spørgsmål 1

2006-07

EUU KOM (2005) 0646 - Svar på spm. 1, fra udenrigsministeren 18.06.2007 Endeligt svar

Svar på KOM (2005) 0646

Spørgsmål 1

2006-07

Spm. om ministeren vil arbejde aktivt for den bredest mulige definition af børneprogrammer i direktivteksten, til udenrigsministeren, kopi til kulturministeren 18.05.2007 Udvalgsspørgsmål

KOM (2005) 0646

Spørgsmål 2

2006-07

EUU KOM (2005) 0646 - Svar på spm. 2, fra udenrigsministeren 18.06.2007 Endeligt svar

Svar på KOM (2005) 0646

Spørgsmål 2

2006-07

Spm. om administration af reglerne om produktplacering i Danmark, til udenrigsministeren, kopi til kulturministeren 18.05.2007 Udvalgsspørgsmål

KOM (2005) 0646

Spørgsmål 3

2006-07

EUU KOM (2005) 0646 - Svar på spm. 3, fra udenrigsministeren 18.06.2007 Endeligt svar

Svar på KOM (2005) 0646

Spørgsmål 3

2006-07

Spm. om, hvilke elementer der er nødvendigt at indskrive i direktivteksten til direktivet om "TV uden grænser" for at gøre omgåelsesreglerne mere klare og anvendelige til at sikre mod omgåelse, til udenrigsministeren, kopi til kulturministeren 18.05.2007 Udvalgsspørgsmål

KOM (2005) 0646

Spørgsmål 4

2006-07

EUU KOM (2005) 0646 - Svar på spm. 4, fra udenrigsministeren 18.06.2007 Endeligt svar

Svar på KOM (2005) 0646

Spørgsmål 4

2006-07

Samlenotat vedr. uddannelse, ungdom og kultur 24-25/5-07 07.05.2007 Samlenotat

Rådsmøde uddannelse, ungdom og kultur 24-25/5-07

Bilag 1

2006-07

Henvendelse af 7/2-07 fra Forbrugerrådet m.fl. vedr. direktivet om audiovisuelle tv-tjenester 08.02.2007 Henvendelse

KOM (2005) 0646

Bilag 3

2006-07

TV uden grænser 18.01.2007 EU note

EU-note

E 28

2006-07

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 10/11-06 22.11.2006 Referat

EUU alm. del

Bilag 73

2006-07

2762. samling i Rådet Uddannelse, ungdom og kultur Bruxelles, den 13.-14. november 2006 14.11.2006 Pressemeddelelse

Rådsmøde uddannelse m.v. 13-14/11-06

2006-07

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde uddannelse m.v. 13-14/11-06 13.11.2006 Beslutningsreferat

Rådsmøde uddannelse m.v. 13-14/11-06

Bilag 5

2006-07

Henvendelse af 9/11-06 fra Forbrugerråddet vedr. rådsmøde 2762 Uddannelse m.v. 13-14/11-06, pkt. 1 09.11.2006 Henvendelse

Rådsmøde uddannelse m.v. 13-14/11-06

Bilag 4

2006-07

Svar på spm. nr. S 526 07.11.2006 Endeligt svar

Svar på S 526

2006-07

Samlenotat vedr. rådsmøde uddannelse m.v. 13-14/11-06 - kulturdelen 01.11.2006 Samlenotat

Rådsmøde uddannelse m.v. 13-14/11-06

Bilag 1

2006-07

Er ministeren enig i, at produktplacering i film, TV-programmer m.v. vil gøre det sværere for forbrugerne at gennemskue reklamer, og vil ministeren på den baggrund arbejde for, at forbuddet mod produktplacering fastholdes i det kommende EU-direktiv »TV uden grænser«? 31.10.2006 § 20-spørgsmål

S 526

2006-07

Redegørelse vedrørende rådsmøde Uddannelse m.v. 18-19/5-06 - kulturdelen 24.05.2006 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde uddannelse m.v. 18-19/5-06

Bilag 5

2005-06

Henvendelse af 9/5-06 fra Forbrugerrådet vedr. pkt. 9 "TV uden grænser" 10.05.2006 Henvendelse

Rådsmøde uddannelse m.v. 18-19/5-06

Bilag 3

2005-06

Samlenotat vedr. uddannelse m.v. 18-19/5-06 - kulturdelen 03.05.2006 Samlenotat

Rådsmøde uddannelse m.v. 18-19/5-06

Bilag 1

2005-06

Grundnotat om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedr. udøvelse af tv-spredningsviksomhed (tv uden grænser) 07.03.2006 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2005) 0646

Bilag 2

2005-06

Subsidiaritetsnotat om revision af direktivet "tv uden grænser" 14.02.2006 Subsidiaritetsnotat

KOM (2005) 0646

Bilag 1

2005-06

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik