KOM (2005) 0391, spørgsmål 2

Til:
udenrigsminister Per Stig Møller (KF)
Kopi til:
integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V)
Dato:
04-12-2007
Samling:
2007-08 (2. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bedes - som lovet på Europaudvalgets møde den 30. november 2007 - fremsende et notat, der redegør for, hvilke konsekvenser det vil have for Danmark, hvis det danske retlige forbehold ændres til et opt-in forbehold jf. Lissabontraktatens protokol om Danmarks stilling i relation til Kommissionens forslag om Fælles standarter og procedurer for for tilbagesendelse af tredjelandsborgere med ulovligt ophold (KOM (2005) 466).

Denne artikel dækker disse emner:

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik