L 110 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove.
(Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2006-07
Status: Delt

Spørgsmål 29

Til:
skatteminister Kristian Jensen (V)
Dato:
13-02-2007
Samling:
2006-07
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

I den foreslåede bestemmelse om skattefrit tilskud i koncernforhold, foreslås en bestemmelse i § 31D, stk. 6, hvorefter koncerntilskuddet medregnes ved indkomstopgørelsen, hvis et udenlandsk koncernforbundet selskab har fradrag for koncerntilskuddet efter udenlandske regler. Betyder dette, at et tilskud i form af overtagelse af et aktiv til underpris er skattefrit, hvis overdrageren af aktivet ikke er skattepligtig af avance/tab på aktivet? Eksempel: Moderselskabet overdrager hele aktiekapitalen i et datterselskab selskab til sit danske datterselskab for 100 t.kr, men værdien er 10 mio. kr. I moderselskabets hjemland er der ikke avancebeskatning af fortjeneste/tab ved afståelse af datterselskabsaktier.

Endeligt svar

Dokumentdato:
23-02-2007
Modtaget:
23-02-2007
Omdelt:
26-02-2007
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik