Forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om forbrugerbeskyttelsessamarbejde

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2009/136/EF
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20070698.pdf

Ændret forslag

KOM20080723.pdf

Ændret forslag

KOM20090421.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
13.11.2007
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2007/0248
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 95 EF, Art. 95 EF, Art. 95 EF
EU's databaser om forslaget
Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
Spm. om implementering af direktiv i dansk lov, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 19.04.2011 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0698

Spørgsmål 6

2010-11 (1. samling)

Samrådsspm. om, hvordan ministeren har sikret de danske synspunkter i forhandlingerne om det nye teledirektiv i EU, til videnskabsministeren, kopi til udenrigsministeren 11.11.2009 Besvaret Samrådsspørgsmål

KOM (2007) 0698

Samrådsspørgsmål A

2009-10

Spm. om ministeren kan bekræfte at kompromiset om teledirektivpakken ikke sikrer, at en internetforbindelse kun kan lukkes på baggrund af en domstolsafgørelse, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 11.11.2009 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0698

Spørgsmål 4

2009-10

Spm. om ministeren kan bekræfte, at kompromiset om teledirektivpakken ikke sikrer netneutralitet, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 11.11.2009 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0698

Spørgsmål 5

2009-10

Spm. om Telekom-pakken og forbrugernes adgang til internettet, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 29.09.2009 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0698

Spørgsmål 3

2008-09

Spm. om forhandlingerne om Telekompakken i EU, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 28.09.2009 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0698

Spørgsmål 2

2008-09

Spm. om ministerens indlæg på rådsmøde 2907 den 27/11-08, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 02.12.2008 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

Rådsmøde transport, tele og energi 27/11-08

Spørgsmål 1

2008-09

Samrådsspm. om forhandlingerne om telepakken, til videnskabsministeren, kopi til udenrigsministeren 25.11.2008 Ikke besvaret Samrådsspørgsmål

EUU alm. del

Samrådsspørgsmål L

2008-09

Spm. om henvisninger lovligt og ulovligt indhold på hjemmesider er fjernet fra forslaget vedr. telepakken, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 21.11.2008 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0698

Spørgsmål 1

2008-09

Vil regeringen i EU's ministerråd støtte Europa-Parlamentets beslutning om, at internetudbyderne ikke må lukke for adgangen til internettet for forbrugerne? 14.10.2008 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 79

2008-09

Forslaget til ændring af forsyningspligtdirektivet (2002/22/EF) og databeskyttelsesdirektivet (2002/58/EF) har til formål at forstærke og forbedre forbrugerbeskyttelsen i den elektroniske kommunikationssektor ved bl.a.:
- at give forbrugerne flere oplysninger om priser og forsyningsbetingelser
- at lette adgangen til og brugen af elektronisk kommunikation for handicappede.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Spm. om implementering af direktiv i dansk lov, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 19.04.2011 Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0698

Spørgsmål 6

2010-11 (1. samling)

KOM (2007) 0698 - svar på spm. 6, fra udenrigsministeren 19.05.2011 Endeligt svar

Svar på KOM (2007) 0698

Spørgsmål 6

2010-11 (1. samling)

Statusnotat over resultater under svensk formandskab i 2. halvår 2009 samt initiativer under spansk formandskab i 1. halvår 2010 02.02.2010 Notat

EUU alm. del

Bilag 222

2009-10

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 11/12-09 04.01.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 166

2009-10

Samrådsspm. om, hvordan ministeren har sikret de danske synspunkter i forhandlingerne om det nye teledirektiv i EU, til videnskabsministeren, kopi til udenrigsministeren 11.11.2009 Samrådsspørgsmål

KOM (2007) 0698

Samrådsspørgsmål A

2009-10

Spm. om ministeren kan bekræfte at kompromiset om teledirektivpakken ikke sikrer, at en internetforbindelse kun kan lukkes på baggrund af en domstolsafgørelse, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 11.11.2009 Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0698

Spørgsmål 4

2009-10

EUU KOM (2007) 0698 - svar på spørgsmål 4, fra udenrigsministeren 04.12.2009 Endeligt svar

Svar på KOM (2007) 0698

Spørgsmål 4

2009-10

Spm. om ministeren kan bekræfte, at kompromiset om teledirektivpakken ikke sikrer netneutralitet, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 11.11.2009 Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0698

Spørgsmål 5

2009-10

EUU KOM (2007) 0698 - svar på spørgsmål 5, fra udenrigsministeren 04.12.2009 Endeligt svar

Svar på KOM (2007) 0698

Spørgsmål 5

2009-10

Artikel 1(3)a i "teledirektivpakken", som Europa-Parlamentets forligsudvalg indgik aftale om i forligsudvalget 4/11-09 09.11.2009 Notat

KOM (2007) 0698

Bilag 5

2009-10

Statusnotat om behandlingen af teledirektivpakken 06.11.2009 Notat

KOM (2007) 0697

Bilag 5

2009-10

Statusnotat om behandlingen af teledirektivpakken 03.11.2009 Notat

KOM (2007) 0697

Bilag 4

2009-10

Statusnotat om behandlingen af teledirektivpakken 08.10.2009 Notat

KOM (2007) 0698

Bilag 3

2009-10

Spm. om Telekom-pakken og forbrugernes adgang til internettet, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 29.09.2009 Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0698

Spørgsmål 3

2008-09

EUU - KOM (2007) 0698 - svar på spørgsmål 3, fra udenrigsministeren 02.10.2009 Endeligt svar

Svar på KOM (2007) 0698

Spørgsmål 3

2008-09

Spm. om forhandlingerne om Telekompakken i EU, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 28.09.2009 Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0698

Spørgsmål 2

2008-09

EUU - KOM (2007) 0698 - svar på spørgsmål 2, fra udenrigsministeren 30.09.2009 Endeligt svar

Svar på KOM (2007) 0698

Spørgsmål 2

2008-09

Redegørelse vedr. rådsmøde transport, tele og energi 11-12/6-09 (teledelen) 22.06.2009 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde transport, tele og energi 11-12/6-09

Bilag 10

2008-09

Redegørelse vedr. rådsmøde nr. 2907 telekommunikationsdelen 27/11-08 12.12.2008 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde transport, tele og energi 27/11-08

Bilag 4

2008-09

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde den 21. november 2008 10.12.2008 Referat

EUU alm. del

Bilag 115

2008-09

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA - 27-28/11-08 - integrationsdelen 05.12.2008 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 27-28/11-08

Bilag 5

2008-09

EUU 2907 - svar på spm. 1, fra udenrigsministeren 03.12.2008 Endeligt svar

Rådsmøde transport, tele og energi 27/11-08

2008-09

Spm. om ministerens indlæg på rådsmøde 2907 den 27/11-08, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 02.12.2008 Udvalgsspørgsmål

Rådsmøde transport, tele og energi 27/11-08

Spørgsmål 1

2008-09

Samrådsspm. om forhandlingerne om telepakken, til videnskabsministeren, kopi til udenrigsministeren 25.11.2008 Samrådsspørgsmål

EUU alm. del

Samrådsspørgsmål L

2008-09

Spm. om henvisninger lovligt og ulovligt indhold på hjemmesider er fjernet fra forslaget vedr. telepakken, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 21.11.2008 Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0698

Spørgsmål 1

2008-09

EUU KOM (2007) 0698 - svar på spm. 1, fra udenrigsministeren 25.11.2008 Endeligt svar

Svar på KOM (2007) 0698

Spørgsmål 1

2008-09

Henvendelse af 19/11-08 fra Forbrugerrådet om rådsmøde transport, tele og energi 27/11-08 19.11.2008 Henvendelse

Rådsmøde transport, tele og energi 27/11-08

Bilag 2

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde transport, tele og energi 27/11-08 - videnskabsdelen 13.11.2008 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele og energi 27/11-08

Bilag 1

2008-09

Svar på spm. nr. S 79 24.10.2008 Endeligt svar

Svar på S 79

2008-09

Vil regeringen i EU's ministerråd støtte Europa-Parlamentets beslutning om, at internetudbyderne ikke må lukke for adgangen til internettet for forbrugerne? 14.10.2008 § 20-spørgsmål

S 79

2008-09

Redegørelse vedr. rådsmøde transport, tele og energi 12-13/6-08 - videnskabsdelen 23.06.2008 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde transport, tele og energi 12.-13/6-08

Bilag 6

2007-08 (2. samling)

2877. samling i Rådet Transport, telekommunikation og energi Luxembourg, den 12.-13. juni 2008 12.06.2008 Pressemeddelelse

Rådsmøde transport, tele og energi 12.-13/6-08

2007-08 (2. samling)

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde transport, tele- og energi 12-13/6-08 06.06.2008 Beslutningsreferat

Rådsmøde transport, tele og energi 12.-13/6-08

Bilag 4

2007-08 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde transport, tele og energi 12-13/6-08 - teledelen 28.05.2008 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele og energi 12.-13/6-08

Bilag 2

2007-08 (2. samling)

Grundnotat om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og - tjenester 19.12.2007 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2007) 0698

Bilag 2

2007-08 (2. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde transport, tele og energi 29-30/11-07 fsva. teledelen 12.12.2007 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde transport, tele og energi 29-30/11-07

Bilag 6

2007-08 (2. samling)

Subsidiaritetsnotat om forsyningspligt ifm. elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 07.12.2007 Subsidiaritetsnotat

KOM (2007) 0698

Bilag 1

2007-08 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde transport, tele og energi 29-30/11-07 - videnskabsdelen 16.11.2007 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele og energi 29-30/11-07

Bilag 2

2007-08 (2. samling)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik