L 167 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven.
(Mere ensartet beskatning af generationsskifte i levende live og ved død).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål

PDF HTML Spm. om at redegøre for hvilke beregningsforudsætninger, der er lagt til grund for det skønnede provenutab på 200 mio. kr. i finansåret 2009 vedrørende forslaget om at ophæve hovedaktionærkravet, til skatteministeren
PDF HTML Spm. om at redegøre for de økonomiske konsekvenser af de stillede ændringsforslag til lovforslaget, til skatteministeren
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik