§ 20-spørgsmål S 1039 Om princippet om ligebehandling
Til: Justitsminister Lene Espersen (KF)
Dato: 26-03-2008
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 15-04-2008
Endelig besvarelse 23-04-2008
Spørgsmålets ordlyd:
Er regeringen positiv over for Kommissionens intention om at fremsætte et direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling uden for beskæftigelse, jf. Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2008?
Skriftlig begrundelse:
Ministeren har i svar på spørgsmål nr. S 788 oplyst, at det efter regeringens opfattelse er for tidligt at fastlægge en holdning til forslaget, da Kommissionens direktivforslag endnu ikke foreligger, og regeringen derfor ikke kender det nærmere indhold heraf. Spørgeren er imidlertid interesseret i at få oplyst, om regeringen på det foreliggende grundlag er positiv eller negativ over for Kommissionens intention og med hvilken begrundelse.

Endeligt svar

Dokumentdato:
23-04-2008
Modtaget:
23-04-2008
Omdelt:
23-04-2008

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik