Kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2010/53/EU
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20080818.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
08.12.2008
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2008/0238
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 168, stk. 4 TEUF
EU's databaser om forslaget
Tillæg: KOM (2008) 819, SEK (2008) 2956 og SEC (2008) 2957

Formålet med forslaget er at sikre organernes kvalitet og sikkerhed og dermed et højt sundhedsbeskyttelsesniveau. Sigtet er herved blandt andet også at lette udveksling af organer mellem medlemsstaterne.

Formålet om at sikre organernes kvalitet og sikkerhed skal tilgodeses ved at fastsætte
grundlæggende kvalitets- og sikkerhedskrav for alle transplantationsprocessens faser. Der vil blandt andet blive fastsat fælles kvalitets- og sikkerhedsstandarder for procedurerne for evaluering af donorer og menneskelige organer, indført nationale kvalitetsprogrammer, som kan sikre løbende overvågning af effektiviteten, samt forbedringer og læring.

Således bør udtagningsbetingelserne kontrolleres af en kompetent myndighed, som også bør føre tilsyn med udveksling af organer fra/til tredjeland. Med forslaget indføres et system, så organer kan spores fra donation til modtagelse. Forslaget omfatter ligeledes foranstaltninger til registrering af utilsigtede hændelser.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".
Titel Dato Dokumenttype Nummer
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 23/4-10 02.06.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 407

2009-10

Beslutningsreferat fra Europaudvalgets møde 23/4-10 vedr. kvalitets- og sikkerhedstandarder for organer 27.04.2010 Meddelelse

KOM (2008) 0818

Bilag 8

2009-10

Samlenotat vedr. menneskelige organer til transplantation forud for Europaudvalgets møde 23/4-10 21.04.2010 Notat

KOM (2008) 0818

Bilag 7

2009-10

Oversigt over EU-sager på Sundhed og forebyggelsesområdet i 2010 22.12.2009 Notat

EUU alm. del

Bilag 159

2009-10

Henvendelse af 27/4-09 fra kommissær Margot Wallström vedr. menneskelige organer til transplantation 27.04.2009 Henvendelse

KOM (2008) 0818

Bilag 6

2008-09

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 6/2-09 11.03.2009 Referat

EUU alm. del

Bilag 259

2008-09

Resumé af høringssvar vedr. direktiv om organer til transplantation 10.03.2009 Notat

KOM (2008) 0818

Bilag 5

2008-09

Oversigt over væsentlige EU-sager på Sundhedsområdet 1. halvår 2009 18.02.2009 Notat

EUU alm. del

Bilag 230

2008-09

Europaudvalgets og Sundhedsudvalgets udtalelse om nærhedsprincippet i forbindelse med Kommissionens forslag til et direktiv om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til organtransplantation (KOM (2008) 818) 13.02.2009 Meddelelse

KOM (2008) 0818

Bilag 4

2008-09

Svar på spm. nr. S 1034 03.02.2009 Endeligt svar

Svar på S 1034

2008-09

Sundhedsudvalgets udtalelse om nærhedsprincippet om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation 02.02.2009 Meddelelse

KOM (2008) 0818

Bilag 3

2008-09

Grundnotat om menneskelige organer til transplantation 27.01.2009 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2008) 0818

Bilag 2

2008-09

I forlængelse af svaret på spørgsmål nr. S 891 skal ministerens bemærkninger vedr. udvekslingsaftaler i afsnit 5 da forstås således, at ministerens krav om ens standarder ved organudveksling mellem EU-lande betyder, at regeringen ønsker området totalharmoniseret? 21.01.2009 § 20-spørgsmål

S 1034

2008-09

Nærhedsnotat vedr. menneskelige organer til transplantation 15.01.2009 Subsidiaritetsnotat

KOM (2008) 0818

Bilag 1

2008-09

Svar på spm. nr. S 891 15.01.2009 Endeligt svar

Svar på S 891

2008-09

Har ministeren kendskab til reelle problemer i forbindelse med udveksling af organer på tværs af EUs grænser, der berettiger det forslag, som Kommissionen har fremlagt til regulering heraf (KOM(2008)818)? 08.01.2009 § 20-spørgsmål

S 891

2008-09

Subsidiaritetstjek af forslag om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for organtransplantation 23.12.2008 EU note

EU-note

E 24

2008-09

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik