L 174 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.
(Skærpelse af udvisningsreglerne og reglerne om indrejseforbud, udelukkelse m.v. af udlændinge opført på FN’s og EU’s sanktionslister m.v.).
Af: Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V)
Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 2

Af:
Morten Østergaard (RV)
Til:
integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V)
Dato:
22-04-2009
Samling:
2008-09
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bedes i forlængelse af bl.a. Rigsadvokatens høringssvar redegøre for, hvilke ændringer i praksis vedrørende udvisninger der kan forventes med lovforslaget. Her tænkes bl.a. på hvilke typer af domme, der som noget nyt kan resultere i udvisning, hvis den dømte eksempelvis har opholdt sig i landet i 8-9 år, og når proportionalitetsprincippet og Danmarks internationale forpligtelser samtidig skal overholdes.

Endeligt svar

Dokumentdato:
07-05-2009
Modtaget:
07-05-2009
Omdelt:
07-05-2009
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik