L 185 Forslag til lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiviteringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse.
(Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V)
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 32

Til:
beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V)
Dato:
06-05-2009
Samling:
2008-09
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Kan ministeren bekræfte, at en kommune, der har udgifter til jobcenterets drift for i alt 50 mio. kr., og som vælger at udlicitere driften til en anden aktør for 100 mio. kr., i alt får refunderet 100 mio. kr. fra staten (50 mio. kr. over bloktilskuddet, hvis der ses bort fra udligningsmæssige forskelle mellem kommunerne, og 50 mio. kr. gennem statslig refusion), og at opgaven dermed har kostet staten det dobbelte af hvad den ellers ville have kostet?

Endeligt svar

Dokumentdato:
12-05-2009
Modtaget:
12-05-2009
Omdelt:
12-05-2009
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik