L 69 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.
(Skærpet meldepligt for udlændinge på tålt ophold, styrket kontrol med overholdelse af påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted samt forhøjelse af strafferammen for overtrædelse af en pålagt meldepligt eller et påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted).
Af: Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V)
Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 84

Af:
Morten Østergaard (RV)
Til:
integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V)
Dato:
08-12-2008
Samling:
2008-09
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ad svaret på spørgsmål 11 Det fremgår af svaret, at der i 2007 var 2 afgørelser og i 2008 var 7 afgørelser i forbindelse med manglende overholdelse af meldepligt. Af svaret på spørgsmål 9 fremgår, at kun én person generelt svigter sin meldepligt, 2 lejlighedsvist og alle andre overholder i fornødent omfang. Hvor mange personer er ifaldet sanktioner efter § 42 a, stk. 9 for manglende overholdelse af meldepligten og på hvis initiativ?

Endeligt svar

Dokumentdato:
11-12-2008
Modtaget:
11-12-2008
Omdelt:
11-12-2008
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik