Ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage tetraconazol som aktivstof

Forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage tetraconazol som aktivstof

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2009/82/EF
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20090242.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
25.05.2009
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COM/2009/0242
Retsgrundlag:
Direktiv 91/414/EØF
EU's databaser om forslaget

Kommissionen foreslår:

  • at aktivstofferne triazoxid, diphenylamin, metam, bifenthrin og visse paraffinolier ikke optages på positivlisten
  • at aktivstoffet tetraconazol optages på positivlisten.

Kommissionen begrunder forslaget om ikke-optagelse af de nævnte stoffer med, at det ikke er vist, at stofferne opfylder betingelserne i direktivets artikel 5 i (hvorefter anvendelsen eller restkoncentrationer af stoffet hverken må have skadelige virkninger på menneskers eller dyrs sundhed eller på grundvandet eller nogen uacceptabel indvirkning på miljøet). Derimod vurderer Kommissionen, at aktivstoffet tetraconazol overholder de nævnte betingelser og derfor bør optages på listen.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik