Kommissionens meddelelse om flere internationale midler til klimafinanciering: Et europæisk koncept for en aftale i København

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget Flere internationale midler til klimafinanciering: Et europæisk koncept for en aftale i København {sek(2009) 1172}

Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Meddelelse

KOM20090475.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
10.09.2009
Dokumenttype:
Meddelelse
Procedurenummer:
COM/2009/0475
EU's databaser om forslaget
Tillæg: SEK (2009) 1172

Kommissionens meddelelse lægger op til diskussion af en række spørgsmål om klimafinansiering. I meddelelsen anslås det samlede behov for finansiering af klimatiltag i udviklingslandene til at stige gradvist til 100 mia. euro i 2020. Heraf lægges op til at udviklingslandene selv dækker ca. 20-40 pct. karbonmarkedet, ca. 40 pct. og international offentlig finansiering, særligt fra de industrialiserede lande, resten.

Den internationale skibs- og luftfart kan også tænkes at bidrage til finansiering. EU og Danmarks andel af disse udgifter vil i høj grad afhænge af hvilken fordelingsnøgle der anvendes. Benyttes en nøgle fortrinsvis baseret på BNP, vil EU og Danmark skulle bidrage med en stor andel i forhold til hvis der anvendes en nøgle fortrinsvis baseret på landenes drivhusgasudledninger.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".
Titel Dato Dokumenttype Nummer
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/3-2010 12.04.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 318

2009-10

Redegørelse vedr. rådsmøde økofin 16/3-10 26.03.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde økofin 16/3-10

Bilag 4

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 16/3-2010 25.02.2010 Samlenotat

Rådsmøde økofin 16/3-10

Bilag 1

2009-10

Redegørelse vedr. rådsmøde miljø 22/12-09, klimadelen 21.01.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde miljø 22/12-09

Bilag 4

2009-10

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 11/12-09 04.01.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 166

2009-10

Møde i det Europæiske Råd den 10.-11. december 2009 14.12.2009 EU note

EU-note

E 19

2009-10

Tillæg til samlenotat vedr. rådsmøde miljø 22/12-09, pkt. 5 07.12.2009 Samlenotat

Rådsmøde miljø 22/12-09

Bilag 2

2009-10

Revideret udkast til konklusioner til DER 10-11/12-09 07.12.2009 Notat

Det Europæiske Råd 10-11/12-09

Bilag 5

2009-10

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 6/11-09 24.11.2009 Referat

EUU alm. del

Bilag 91

2009-10

Redegørelse vedr. rådsmøde almindelige anl. 16.-17/11-09 - udviklingsdelen 20.11.2009 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde almindelige anl. 16-17/11-09

Bilag 6

2009-10

Samlenotat miljø 23/11-09 17.11.2009 Samlenotat

Rådsmøde miljø 23/11-09

Bilag 1

2009-10

Formandskabets udkast til kommenteret dagsorden for mødet i Det Europæiske Råd 10-11/12-09 10.11.2009 Notat

Det Europæiske Råd 10-11/12-09

Bilag 1

2009-10

Møde i det Europæiske Råd den 29.-30. oktober 2009 04.11.2009 EU note

EU-note

E 6

2009-10

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 9/10-09 03.11.2009 Referat

EUU alm. del

Bilag 56

2009-10

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 16/10-09 03.11.2009 Referat

EUU alm. del

Bilag 57

2009-10

Formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd 29.-30/10-09 02.11.2009 Notat

Det Europæiske Råd 29-30/10-09

Bilag 12

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde Almindelige Anl. 16.-17/11-09 29.10.2009 Samlenotat

Rådsmøde almindelige anl. 16-17/11-09

Bilag 1

2009-10

Redegørelse vedr. rådsmøde økofin 20/10-09 27.10.2009 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde økofin 20/10-09

Bilag 4

2009-10

Formandskabets reviderede udkast til konklusioner for Det Europæiske Råd 29-30/10-09 26.10.2009 Notat

Det Europæiske Råd 29-30/10-09

Bilag 6

2009-10

Formandskabets udkast til konklusioner for DER 29-30/10-09 vedr. klimadelen (engelsk sprogversion) 22.10.2009 Notat

Det Europæiske Råd 29-30/10-09

Bilag 5

2009-10

Formandskabets udkast til konklusioner for Det Europæiske Råd 29-30/10-09 21.10.2009 Notat

Det Europæiske Råd 29-30/10-09

Bilag 3

2009-10

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde økofin 16/10-09 20.10.2009 Beslutningsreferat

Rådsmøde økofin 20/10-09

Bilag 3

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 20/10-09 - pkt. 2b 13.10.2009 Samlenotat

Rådsmøde økofin 20/10-09

Bilag 2

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde miljø 21/10-09 - pkt. 5 02.10.2009 Samlenotat

Rådsmøde miljø 21/10-09

Bilag 3

2008-09

Orientering om dagsorden for det uformelle økonomi- og finansministermøde den 1.-2/10-09 i Göteborg 30.09.2009 Notat

EUU alm. del

Bilag 594

2008-09

Grundnotat om Kommissionens meddelelse om Flere Internationale midler: Et europæisk koncept for en aftale i København 29.09.2009 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2009) 0475

Bilag 1

2008-09

Redegørelse for uformelt rådsmøde økonomi- og finansministre 2/9-09 11.09.2009 Notat

EUU alm. del

Bilag 568

2008-09

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik