Indskudsgarantiordninger [omarbejdning]

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv …/…/EU om indskudsgarantiordninger [omarbejdning]

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2014/49/EU
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20100368.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Protokol 2 brev KOM (2010) 0368.pdf

Ændret forslag

KOM20140140.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
12.07.2010
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2010/0207
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 53, stk. 1 TEUF
EU's databaser om forslaget
 • 06-12-2013 kl. 12:00
  Møde i Europaudvalget
 • 17-06-2011 kl. 08:00
  Møde nr. 36 i Europaudvalget
 • 08-10-2010 kl. 10:00
  Møde nr. 1 i Europaudvalget

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 19. juli 2010, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 14. oktober 2010.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Læs også KOM (2006) 0729 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om revision af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger


Relaterede dokumenter: KOM(2010) 369 ; SEK(2010)835 ; SEK(2010)834

Kommissionen har fremsat forslag til en række ændringer af de eksisterende EU-regler for at øge beskyttelsen af bankkunder og private investorer.

Bankkunder vil i tilfælde af bankkrak få udbetalt deres penge inden for syv dage, være bedre dækket (op til 100 000 EUR) og modtage bedre information om, hvordan og hvornår de er beskyttet. For investorer, der gør brug af investeringsservice, foreslår Kommissionen, at de ydes hurtigere erstatning, hvis et investeringsfirma ikke er i stand til at genudbetale investors aktiver som følge af svig, administrativ forsømmelse eller operationelle fejl, og erstatningsniveauet skal hæves fra 20 000 EUR til 50 000 EUR.

De vigtigste elementer i forslaget er følgende:

 • Bedre dækning: Forhøjelsen til 100 000 EUR inden årets udgang er nu bekræftet. Det betyder, at 95 % af alle bankkontohavere i EU får deres opsparede penge tilbage, hvis deres bank krakker.

 • Hurtigere udbetalinger: Kontohaverne vil få refunderet deres penge i løbet af syv dage. 

 • Mindre bureaukrati: Hvis du f.eks. bor i Portugal og har en konto i en kriseramt bank med hovedsæde i Sverige, skal den portugisiske ordning på eget initiativ yde dig erstatning og fungere som dit kontaktpunkt. Den svenske ordning vil derpå refundere den portugisiske ordning. 

 • Bedre information: Bankkontohavere vil blive bedre underrettet om, hvad deres ordning dækker, og hvordan den virker. Hertil vil der blive benyttet en fælles og letforståelig model, og oplysningerne vil også fremgå af deres kontoudskrifter.

 • Langsigtet og ansvarlig finansiering: I første omgang tilføres ordningen en solid reserve, som kan suppleres med ekstra bidrag.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 6/12-13 21.01.2014 Referat

EUU alm. del

Bilag 208

2013-14

3281. samling i Rådet Økonomi og finans den 10. samt 18. december 2013 10.12.2013 Pressemeddelelse

Rådsmøde økofin 10/12-13

2013-14

Samlenotat vedr. rådsmøde økonomi og finans 10/12-13 29.11.2013 Samlenotat

Rådsmøde økofin 10/12-13

Bilag 1

2013-14

EUU alm. del - svar på spm. 75 om EU's regler vedr. indskydergaranti, fra økonomi- og indenrigsministeren 23.04.2013 Endeligt svar

EUU alm. del

2012-13

EUU alm. del - svar på spm. 24, fra europaministeren 21.12.2011 Endeligt svar

EUU alm. del

2011-12

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 17. juni 2011 11.08.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 534

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde Økofin 20/6-11 15.07.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde økofin 20/6-11

Bilag 7

2010-11 (1. samling)

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde økonfin 20/6-11 20.06.2011 Beslutningsreferat

Rådsmøde økofin 20/6-11

Bilag 6

2010-11 (1. samling)

Suppl. samlenotat vedr. rådsmøde økofin 20/6-11 16.06.2011 Samlenotat

Rådsmøde økofin 20/6-11

Bilag 4

2010-11 (1. samling)

Svar fra Kommissionen vedr. Europaudvalgets udtalelse om indskudsgarantiordninger 07.03.2011 Notat

KOM (2010) 0368

Bilag 5

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/10-10 24.11.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 93

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 8/10 02.11.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 55

2010-11 (1. samling)

Begrundet udtalelse til formændene for Komissionen, Rådet og Europa-Parlamentet 14.10.2010 Notat

KOM (2010) 0368

Bilag 4

2010-11 (1. samling)

Udtalelse fra den svenske Riksdag om manglende overholdelse af nærhedsprincippet 07.10.2010 Notat

KOM (2010) 0368

Bilag 3

2010-11 (1. samling)

Erhvervsudvalgets udtalelse vedrørende indskudsgarantiordninger i kreditinstitutter 01.10.2010 Notat

KOM (2010) 0368

Bilag 2

2009-10

Grundnotat om direktivforslag om indskudsgarantiordninger 10.09.2010 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2010) 0368

Bilag 1

2009-10

Nærhedstjek af forslag om EU-regler for indskudsgarantiordninger 10.09.2010 EU note

EU-note

E 56

2009-10

Spm. om, hvilke konsekvenser det får for den danske stillingtagen, at finansudvalget i den svenske rigsdag i enighed har besluttet at afvise kommissionens forslag om indskydergarantiordninger, til udenrigsministeren, kopi til finansministeren 07.09.2010 Udvalgsspørgsmål

KOM (2010) 0368

Spørgsmål 1

2009-10

EUU - KOM (2010) 0368 - svar på spm. 1, fra udenrigsministeren 27.09.2010 Endeligt svar

Svar på KOM (2010) 0368

Spørgsmål 1

2009-10

Spm. om, hvad finansudvalget i Sveriges Riksdag har foretaget sig i forhold til Kommissionens forslag om indskydergarantiordninger, idet man har kunnet læse i pressen, at finansudvalget har afvist forslaget, til udenrigsministeren, kopi til finansministeren 07.09.2010 Udvalgsspørgsmål

KOM (2010) 0368

Spørgsmål 2

2009-10

EUU - KOM (2010) 0368 - svar på spm. 2, fra udenrigsministeren 27.09.2010 Endeligt svar

Svar på KOM (2010) 0368

Spørgsmål 2

2009-10

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik