Møde nr. 51 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 01. oktober 2010
Mødetidspunkt: kl. 11.00
Sted: 2-133
Dagsorden
1.

Rådsmøde nr. 3035 (konkurrenceevne – indre markedsdelen) 11. – 12. oktober 2010

Økonomi- og erhvervsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-4 og 6 Justitsministeren forelægger dagsordenspunkt 5


2.

Rådsmøde nr. 3034 (retlige og indre anliggender) den 7.-8. oktober 2010

Justitsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-9 Integrationsministeren forelægger dagsordenspunkterne 10-19 samt 21L
4.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1 og 2 nævnte møder1.

Funktionen af det indre marked


2.

Forslag til forordning om en sprogordning for EU-patentet

- Orienteringsdebat KOM (2010) 0350


3.

Kommissionens meddelelse om en ny turismepolitik for Europa – verdens førende rejsemål

- Præsentation ved Kommissionen - Rådskonklusioner KOM (2010) 0352


4.

Innovativ union – bidrag fra rådet (konkurrenceevne) til Det Europæiske Råd i december

- Præsentation ved Kommissionen - Udveksling af synspunkter


6.

Siden sidst

- Kommissionens kommende ændringer til kapitalkravsdirektivet (CRD IV) - Orientering om status på sagen


Dagsordenspunkt 1-4 + 6 hører under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5 hører under Justitsministeriets ressort2.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ret til information under straffesager*

- Præsentation KOM (2010) 0392


3.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn,seksueludnyttelse af børn og børnepornografi og om ophævelse af rammeafgørelse 2004/68/RIA*

- Status KOM (2010) 0095


5.

Kommissionens meddelelse om ”oversigt over informationsstyring på området frihed, sikkerhed og retfærdighed”

- Præsentation KOM (2010) 0385


6.

Meddelelse fra Kommissionen om indsamling og behandling af PNR-oplysninger

- Præsentation KOM (2010) 0492


7.

Kommissionens redegørelse om EU’s indsats mod terrorisme

- Præsentation KOM (2010) 0386


8.

EU’s antiterrorkoordinators anbefalinger vedrørende den retlige dimension af EU’s indsats mod terrorisme

- Præsentation


11.

Forslag til direktiv om indrejse- og opholdbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere*

- Præsentation KOM (2010) 0378


13.

Grønbog om familiesammenføring

- Præsentation Udgår


14.

Forslag om ændring af visumforordningen vedrørende Taiwan og Nordmarianerne

- Drøftelse KOM (2010) 0358


15.

Forslag om undertegnelse og indgåelse af aftaler mellem Den Europæiske Union og Brasilien om fritagelse for visum til kortvarigt ophold

- Drøftelse KOM (2010) 0409, KOM (2010) 0410, KOM (2010) 0419, KOM (2010) 0420


18.

Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Pakistan vedrørende tilbagetagelse af personer med ulovligt ophold*

- Vedtagelse KOM (2009) 0106


19.

Forslag til ændring af Frontex-forordningen*

-Ttidlig forelæggelse KOM (2010) 0061


20.

Eventuelt


21.

Siden sidst

- Mundtlig orientering om væsentlige, verserende retssager ved Domstolen på Integrationsministeriets område


Punkterne 1-9 henhører under Justitsministeriets ressort. Punkterne 10-19 og 21 henhører under Integrationsministeriets ressort


* Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-traktaten, finder derfor anvendelse


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik