Direktivforslag om om angivelser af eller mærker til identifikation af et bestemt levnedsmiddelparti

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om angivelser af eller mærker til identifikation af et bestemt levnedsmiddelparti (Kodifikation)

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2011/91/EU
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20100506.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Protokol 2 brev vedr. KOM (2010) 0506.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
24.09.2010
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2010/0259
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 114 TEUF
EU's databaser om forslaget
Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 27. september 2010, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 22. november 2010.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik