KOM (2010) 0171, spørgsmål 2

Af:
Pia Olsen Dyhr (SF)
Til:
udenrigsminister Lene Espersen (KF)
Kopi til:
justitsminister Lars Barfoed (KF)
Dato:
23-09-2010
Samling:
2009-10
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bedes oplyse, hvilke konsekvenser Rigspolitiet skønner, at det vil få for dansk politis efterforskning af sager som den aktuelle terrorsag fra Hotel Jørgensen, hvor efterforskningen skal koordineres med andre europæiske lande, hvis vi antager, at EU gennemfører forslag inden for Stockholmprogrammet, som f.eks. dem der er skitseret i Grønbogen om om fremskaffelse af bevismateriale i straffesager fra en medlemsstat til en anden og sikring af, at dette bevismateriale kan anerkendes (KOM (2009) 0624) samt forslaget om en forordning om Europol (jf. listen over kommende forslag fra Kommissionen i bilaget KOM (2010) 0171 – Svar på Spørgsmål 1 af 3. august 2010), når Danmarks retsforbehold medfører, at vi ikke længere kan være en del af samarbejdet og derfor vil være henvist til internationale regler og således få vanskeligere ved i andre EU-lande at fremskaffe beviser til brug for strafferetlig efterforskning?

Denne artikel dækker disse emner:

Endeligt svar

Dokumentdato:
17-12-2010
Modtaget:
17-12-2010
Omdelt:
20-12-2010

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik