KOM (2010) 0226, bilag 1

Samling: 2009-10

Talepapir vedr. afrapportering fra rådsmøde konkurrenceevne 26/5-10 om ITER

Dokumentdato:
31-05-2010
Modtaget:
31-05-2010
Omdelt:
31-05-2010

Fil(er)

Titel
Rådsmøde (Konkurrenceevne) 25-26/1 2004 - Bilag 4: Tillæg til samlenotat vedr. konkurrenceevne 25-26/11-04 - pkt. 10 18.11.2004
Rådsmøde nr. 2665 (konkurrenceevne) den 6.-7. juni 2005 - Bilag 6: Videnskabsministeriets notat om fusionsenergi 09.08.2005
EUU, Alm.del - 2009-10 - Bilag 63: Statusnotat om ITER med fokus på omkostningerne ved at bygge den internationale forsægsreakter vedr. forskning i fusionsenergi 06.11.2009
EUU, Alm.del - 2009-10 - Samrådsspørgsmål D: Samrådsspm. om finansieringen af ITER, til videnskabsministeren, kopi til udenrigsministeren 13.11.2009
EUU, Alm.del - 2009-10 - Spørgsmål 16: Spm. om en redegørelse for atomkraftprogrammet ITER, og Danmarks involvering heri, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 16.11.2009
EUU, Alm.del - 2009-10 - Endeligt svar på spørgsmål 0: 18.11.2009
EUU, Alm.del - 2009-10 - Spørgsmål 26: Spm. om der var indikationer forud for det uformelle Rådsmøde i Umeå den 16. oktober 2009, om, at budgetoverskridelsen i forbindelse med ITER ville blive drøftet på det uformelle Rådsmøde, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 25.11.2009
EUU, Alm.del - 2009-10 - Bilag 126: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 18/11-09 03.12.2009
EUU, Alm.del - 2009-10 - Endeligt svar på spørgsmål 0: 21.12.2009
EUU, Alm.del - 2009-10 - Spørgsmål 74: Spm. om ITER, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 21.05.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Spørgsmål 75: Spm. om i hvilken rådsformation, der skal træffes beslutning om den fremtidige finansiering af ITER, samt hvornår denne beslutning tidligst kan træffes? Vil der blive reelle forhandlinger i rådsregi vedr. den fremtidige finansiering af ITER, til udenrigsministeren 25.05.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Spørgsmål 76: Spm. om, at en øget finansiering af ITER kan ske ved at skabe besparelser på det ikke-nukleare forskningsbudget, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 25.05.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Spørgsmål 77: Spm. om hvilke tanker regeringen gør sig om en eventuel exitstrategi for ITER-projektet, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 25.05.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Endeligt svar på spørgsmål 0: 25.05.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Endeligt svar på spørgsmål 0: 25.05.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Endeligt svar på spørgsmål 0: 25.05.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Endeligt svar på spørgsmål 0: 25.05.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Bilag 431: Orientering om arbejdet med ITER Task Forcen 31.05.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Bilag 445: Formandskabets konklusioner fra det 2. og 3. møde i ITER Task Forcen 31.05.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Bilag 458: Aktuelt notat vedr. ITER forud for Europaudvalgets møde 9/7-10 31.05.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Spørgsmål 105: Spm. om oversendelse af et notat som beskriver, hvori redesignet af ITER-projektet består og en redegørelse for budgetoverskridelser herunder redesign og pristigninger på byggematerialer, til udenrigsministeren kopi til videnskabsministeren 31.05.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Bilag 475: Beslutningsreferat fra Europaudvalgets møde 9/7-10 om ITER 31.05.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Spørgsmål 108: Spm. om en bedømmelse af omkostningsniveauet for ITER, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 31.05.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Spørgsmål 110: Spm. om optimeringsbehov i forbindelse med det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergi, Fusion for Energy (F4E), til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 31.05.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Spørgsmål 111: Spm. om der eksisterer nationale underorganisationer til det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergi, Fusion for Energy, (F4E), til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 31.05.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Spørgsmål 107: Spm. om Danmark er indtrådt i den planlagte EU-task-force, som skal gennemgå økonomien i og styringen af ITER, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 31.05.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Spørgsmål 109: Spm. om regeringens syn på hvodan udgiftsstigningerne til ITER bør finansieres, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 31.05.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Spørgsmål 112: Spm. om hvilke følger EU-revisionens kritik af økonomistyringen for ITER-programmet har haft ud over direktør Didier Gambiers afgang, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 31.05.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Spørgsmål 106: Spm. om hvornår og for hvilket tidsrum udnyttelsen af forskningsreaktoren ITER er forudset, til udenrigsministeren, kopi til videnskabsministeren 31.05.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Endeligt svar på spørgsmål 0: 13.08.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Endeligt svar på spørgsmål 0: 13.08.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Endeligt svar på spørgsmål 0: 13.08.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Endeligt svar på spørgsmål 0: 13.08.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Endeligt svar på spørgsmål 0: 13.08.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Endeligt svar på spørgsmål 0: 13.08.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Endeligt svar på spørgsmål 0: 13.08.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Endeligt svar på spørgsmål 0: 13.08.2010
EUU, Alm.del - 2013-14 - Bilag 191: Kommissonens informationsnote om status for ITER 09.01.2014
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik