Kommissionens arbejdsprogram 2011

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget Kommissionens arbejdsprogram 2011

Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Andre forberedende retsakter

KOM20100623.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
27.10.2010
Dokumenttype:
Andre forberedende retsakter
Procedurenummer:
COM/2010/0623
EU's databaser om forslaget
  • 19-11-2010 kl. 08:30
    Møde nr. 8 i Europaudvalget

Kommissionens arbejdsprogram indeholder i alt ca. 40 strategiske initiativer, som det er hensigten, at EU skal gennemføre i løbet af 2011.

Arbejdsprogrammet for 2011 indeholder bl.a. en række sager, som vil få betydning under dansk EU-formandskab i foråret 2012 – herunder EU’s kommende budget for perioden efter 2013, reform af EU’s fælles landbrugspolitik og relanceringen af EU’s indre marked.
Kommissionen har lanceret arbejdsprogrammet under fire hovedoverskrifter:

  1. Genopretning af vækst i beskæftigelsen – acceleration frem mod 2020
  2. Forfølgelse af borgernes dagsorden: rettigheder, frihed og retfærdighed
  3. Europa i verden: bruge vores vægt på den globale scene
  4. Fra input til virkning

1. Hovedvægten i Kommissionens arbejdsprogram ligger på EU’s politikker vedrørende vækst og beskæftigelse, som tager udgangspunkt i Europa-2020-strategien. Navnlig spørgsmålet om øget økonomisk koordination mellem EU-landene står centralt, men også afslutningen af EU’s finansielle reform, en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst samt udnyttelsen af det indre markeds fulde potentiale, er vigtige mål. 

2. Kommissionen lancerer også en række forslag, som skal fremme borgernes rettigheder samt opbygningen af et sikkert og åbent Europa. Til grund for disse forslag ligger bl.a. Stockholm-programmet og Kommissionens meddelelse om relanceringen af det indre marked. 

3. EU skal desuden arbejde for en sammenhængende politik i forhold til unionens mange eksterne udfordringer, som kan vise, at EU er en stærk og troværdig partner. Bl.a. lancerer Kommissionen EU’s nye handelspolitiske strategi, som skal bidrage til, at man kan afslutte en række igangværende bilaterale handelsforhandlinger samt opretholde presset for at få et gennembrud i WTO-forhandlingerne. 

4. Endelig ventes Kommissionen senest i juni at fremlægge konkrete forslag til, hvordan EU’s budget skal skrues sammen i perioden efter 2013 – herunder forslag til en ny beslutning om EU’s egne indtægter.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik