L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love.
(Opfølgning på harmoniseringen af selskabers aktieafkastbeskatning m.v.).
Af: Skatteminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 2

Af:
Klaus Hækkerup (udpeget af S) (S)
Til:
skatteminister Troels Lund Poulsen (V)
Dato:
20-01-2011
Samling:
2010-11 (1. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Lovforslaget indebærer, jf. eksemplet i lovforslagets bemærkninger afsnit 3.1.1 på samspillet mellem finanskrisen, den tidligere 3-års regel og statusskifte, at der gives fradrag for tab opstået som følge af finanskrisen. På baggrund heraf ønskes en belysning af forskellen i beskatningen i en situation, hvor A’s andel af aktiekapitalen i selskabet X er over henholdsvis under 10 pct.

Endeligt svar

Dokumentdato:
07-02-2011
Modtaget:
07-02-2011
Omdelt:
07-02-2011

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik