Rådsmøde 3004+3005 - almindelige anl., bilag 3

Samling: 2009-10

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde almindelige anl. 22-23/3-10

Denne artikel dækker disse emner:
Dokumentdato:
22-03-2010
Modtaget:
22-03-2010
Omdelt:
22-03-2010

Fil(er)

Titel
EUU, Alm.del - 2008-09 - Spørgsmål 34: Spm. om baggrund, status og forventede lovgivningsinitiativer i forbindelse med EU's antipiratkopieringsaftale ACTA, til udenrigsministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren 22.03.2010
EUU, Alm.del - 2008-09 - Spørgsmål 35: Spm. om arbejdet med EU's anti-piratkopieringsaftale samtænkes med arbejdet i de såkaldte Future Groups, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren 22.03.2010
EUU, Alm.del - 2008-09 - Endeligt svar på spørgsmål 35: Spm. om arbejdet med EU's anti-piratkopieringsaftale samtænkes med arbejdet i de såkaldte Future Groups, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren 22.03.2010
EUU, Alm.del - 2008-09 - Endeligt svar på spørgsmål 0: 22.03.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Spørgsmål 40: Spm. om hvornår ministeren forventer at forelægge Europaudvalget sit forhandlingsoplæg i ACTA-forhandlingerne, til udenrigsministeren 22.03.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Spørgsmål 41: Spm. om regeringens generelle forhandlingslinje i den Handelspolitiske Komite (TPC) samt hvilken position regeringen indtager i forhold til mulighederne for at fremme transparens i forhandlingerne, til udenrigsministeren 22.03.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Spørgsmål 42: Spm. om sanktioner er berørt af forhandlingerne om ACTA-aftalen og hvorvidt der er risiko for, at dette vil være omfattet af det danske retsforbehold i forbindelse med den efterfølgende EU-retlige gennemførelse af aftalen, til udenrigsministeren 22.03.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Samrådsspørgsmål I: Samrådsspm. om udviklingen i ACTA-forhandlingerne og den danske regerings position i disse samt hvilke konsekvenser ACTA-forhandlingerne kan få for danske borgere såvel i Danmark som i udlandet, til udenrigsministeren. 22.03.2010
Fortroligt dokument 22.03.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Spørgsmål 44: Spm. om Kommissionens faktiske forhandlingsmandat i ACTA-forhandlingerne, til udenrigsministeren 22.03.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Spørgsmål 45: Spm. om hvem som indgår i det "særlige udvalg", der bistår Kommissionen i arbejdet med ACTA-forhandlingerne, og om Danmark er repræsenteret i dette "særlige udvalg, til udenrigsministeren 22.03.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Spørgsmål 46: Spm. om en ACTA-aftale alene kan vedtages med kvalificeret flertal i Rådet, eller om en sådan aftale kræver enstemmighed i Rådet, til udenrigsministeren 22.03.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Spørgsmål 47: Spm. om hvilke konsekvenser den tyske forfatningsdomstols afgørelser om data-logning, hvem der kan anvende disse data og til hvad, kan få af betydning for ACTA-forhandlingerne, til udenrigsministeren 22.03.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Endeligt svar på spørgsmål 0: 22.03.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Endeligt svar på spørgsmål 0: 22.03.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Endeligt svar på spørgsmål 0: 22.03.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Endeligt svar på spørgsmål 0: 22.03.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Endeligt svar på spørgsmål 0: 22.03.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Endeligt svar på spørgsmål 0: 22.03.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Endeligt svar på spørgsmål 0: 22.03.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Spørgsmål 52: Spm. om indholdet af Rådets dokument 5957/1/10, "Draft Council Conclusions on an Action Plan to implement the Concerted Strategy to combat cybercrime", til udenrigsministeren 22.03.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Bilag 330: Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 19/3-10 22.03.2010
EUU, Alm.del - 2009-10 - Endeligt svar på spørgsmål 52: Spm. om indholdet af Rådets dokument 5957/1/10, "Draft Council Conclusions on an Action Plan to implement the Concerted Strategy to combat cybercrime", til udenrigsministeren 22.03.2010
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Spørgsmål 54: Spm. om ACTA-traktaten medfører ændringer i dansk lovgivning - eller flere beføjelser til f.eks. politiet og i givet fald hvilke, til udenrigsministeren 17.11.2010
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Spørgsmål 55: Spm. om ACTA-traktaten vil gøre det nemmere at vedtage "three strikes"-bestemmelser i EU, til udenrigsministeren 17.11.2010
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Spørgsmål 56: Spm. om ACTA-traktaten gør det vanskeligere at udnytte eksisterende undtagelser og mulighed for indskrænkninger i de allerede vedtage EU-direktiver, til udenrigsministeren 17.11.2010
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Spørgsmål 57: Spm. om ACTA-traktaten medfører, at internetudbyderne (ISP'er) direkte eller indirekte bliver gjort juridisk ansvarlige for indholdet i de data, der transporteres igennem internettet, til udenrigsministeren 17.11.2010
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Spørgsmål 58: Spm. om hvilke områder ACTA-traktaten er mere vidtgående end WTO-traktaterne, til udenrigsministeren 17.11.2010
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Spørgsmål 59: Spm. om ministeren vil modsætte sig, at der lægges pres på u-lande for at tilslutte sig ACTA-traktaten, til udenrigsministeren 17.11.2010
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Spørgsmål 60: Spm. om, hvilke afstemningsprocedurer i Rådet og Europa-Parlamentet som forventes taget i anvendelse ved ratifikationen af ACTA-traktaten, til udenrigsministeren 17.11.2010
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Spørgsmål 61: Spm. om TPM-bestemmelserne i ACTA-traktatens punkt 2.18.5 ikke er en generel adgangskontrol, som i den amerikanske DMCA-lovgivning, til udenrigsministeren 17.11.2010
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 54: Spm. om ACTA-traktaten medfører ændringer i dansk lovgivning - eller flere beføjelser til f.eks. politiet og i givet fald hvilke, til udenrigsministeren 10.12.2010
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 0: 10.12.2010
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 0: 10.12.2010
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 0: 10.12.2010
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 0: 10.12.2010
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 0: 10.12.2010
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 0: 10.12.2010
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 0: 10.12.2010
EUU, Alm.del - 2010-11 (1. samling) - Bilag 164: Henvendelse fra Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) vedr. ACTA-aftalen (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). 06.01.2011
EUU, Alm.del - 2011-12 - Bilag 103: Henvendelse af 9/11-11 fra FFII vedr. ACTA 15.11.2011
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik